TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistan Vatandaşlığı için Başvuru Prosesi

Türkmenistan Vatandaşlık Kanununda Türkmen vatandaşlığına başvuru prosedürü ve karar alma süreci düzenlenmiştir. Kanunun 25. Maddesinde, vatandaşlık konularında yetkili idarelerin hangileri olduğu açıklanmıştır. Buna göre, Türkmen Devlet Migrasyon İdaresi, Türkmenistan Dış İşler Bakanlığı ve yurt dışındaki Türkmenistan Elçilikleri ve konsoloslukları yetkili idarelerdir. Karar verici makam ise, Türkmenistan Devlet Başkanlığı makamıdır.

Türkmenistan Migrasyon Kurumu :

Kanunun 26. Maddesine göre, bu idare, Türkmenistan’da daimi ikamet eden kişilerden Türkmenistan vatandaşlığı ile ilgili dilekçeleri kabul etmek, dilekçe ve ilgili evrakları incelemek ve bunları Türkmenistan Devlet Başkanın bilgisine yetirmekle görevlidir. Bu İdare aynı, anda, Türkmenistan hukukuna göre, kişilerin Türkmenistan vatandaşlığını belirlemek ve ilgili belgeyi vermekle de görevlidir. İdare, Türkmenistan’ın Devlet Başkanının Türkmenistan’da daimi yaşayan kişilerin Türkmenistan’ın vatandaşlığı ile ilgili kararlarını icra etmekle de görevlidir. Türkmenistan’da yaşayan Türkmenistan vatandaşlığından çıkan, kabul edilen veya yeniden vatandaşlık verilen kişilerin tescil işlemlerini de yürütmek Migrasyon İdaresinin görevleri arasındadır.

 

Dış İşler Bakanlığı, Elçilik ve Konsolosluk:

Türkmenistan’ın Dış İşleri Bakanlığı ve Türkmenistan’ın yurt dışındaki elçilikleri ve konsoloslukları, Türkmenistan’ın sınırları dışında yaşayan kişilerden Türkmenistan vatandaşlığı ile ilgili dilekçeleri kabul etmek, dilekçe ve ilgili evrakları incelemek ve bunları Türkmenistan Devlet Başkanın oluruna yetirmekle görevlidir. Hariciyenin ilgili kurumları, aynı anda, yurt dışında ikamet eden Türkmenistan vatandaşlarının hesabını da yürütmektedir. Bu kişilerle ilgili Devlet Başkanın kararlarının icrası da hariciyenin görevindedir.

Başvuru Süreci

Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü gibi, Türkmenistan vatandaşlığı ile ilgili, yurt dışından yapılacak başvurular hariciye idareleri, Türkmenistan’da yapılacak başvurularda Migrasyon idaresine yapılacaktır.  Diğer bir ifadeyle, vatandaşlık konusunda başvuruyu kabul edecek yetkili idare, kişinin ikametine göre, Migrasyon idaresi veya Dış İşleri, Elçilik ve konsolosluktur.

Bu dilekçeler, yetkili idare aracılığıyla Türkmenistan Devlet Başkanının adına verilecektir. Belirtmek gerekir ki, çocukların ve mümeyyiz olmayanların başvuruları anne-babası veya diğer kanuni temsilcisi tarafından yapılacaktır.

Vatandaşlık başvurusunu kabul eden yetkili idareler, başvuruyu inceleyecek ve bir görüş bildirecektir. Bu idareler, başvuru belgeleri ile birlikte, kendi görüşlerini içerir raporla beraber Türkmenistan Devlet Başkanının adına başvuruyu göndereceklerdir. Başvurular incelenirken, Kanunun 14. Maddesinde sayılan hususlar özellikle dikkate alınacaktır.

Vatandaşlık meseleleri konusuyla ilgili Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından çalışma grubu kurulacak ve bu grup, Türkmenistan Devlet Başkanı adına gönderilen belgeleri inceleyerek ve vardıkları sonucu Türkmenistan Devlet Başkanın oluruna teklif edecekler. Bu teklif, vatandaşlığa kabul, ret, yeniden kabul, vatandaşlıktan çıkarmayı kabul ve ret gibi tekliflerden biri olacaktır.

 

 Yukarıda da ifade edildiği gibi, vatandaşlık konusundaki Karar merci Türkmenistan Devlet Başkanlığı makamıdır.

Başvurunun türüne göre verilebilecek Kararlar

  • Vatandaşlık için başvuru yapıldıysa, kabul veya ret kararı verilebilir.
  • Vatandaşlıktan çıkmak için başvuru yapıldıysa, kabul veya ret kararı verilebilir.
  • Daha önce Türkmenistan vatandaşı olup da, çeşitli nedenlerden dolayı vatandaşlığını kaybettiyse ve tekrar vatandaşlık kazanmak için başvurduysa, kabul veya ret yönünde karar verilebilir.

Vatandaşlık başvuruları başvurudan itibaren en geç 6 ay içinde incelenecektir.  Başvurusu ret edilen kişiler, üzerinden 1 yıl geçtikten sonra tekrar başvurabilirler. Bu 1 yıllık süre, ret kararı verildikten sonra geçecek süredir. Ancak istisnai durumlarda bu süre kısaltılabilir.

 Not :  www.turkmenlawyer.com tarafından hazırlanan analizlerle ilgili ekstra sorular gelirse, gelen soruları genele hitap edecek şekilde analizlerin devamı olarak cevaplandıracaktır.  Bu konuda doğrudan hizmet vermediğimizi, hukuk hizmetimizin kapsamının uluslararası ticaret hukuku ile sınırlı olduğunu beyan ederiz. Yayınlanan hukuk analizleri hukuk danışmanlığı hizmeti kapsamında olmayıp, genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Daha detay bilgi için bu konuda hizmet veren kurumlara başvurulabilir.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle