Türkmenistan Uluslararası Basketbol Turnuvasında birinci oldu

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 3×3 Uluslararası Basketbol turnuvası düzenlendi. 2017 yılında Aşkabat’ta gerçekleştirilecek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na hazırlık kapsamında düzenlenen turnuvaya, ev sahibi Türkmenistan yanı sıra Rusya, Türkiye, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi birçok ülkeden katılım oldu.

Erkekler ve bayanlar olarak iki ayrı grupta yapılan müsabakalar sonucunda Türkmenistan’ı temsil eden takım birinciliği elde etti. Toplam 16 takımın katıldığı turnuvaya Türkmenistan 6 takım ile katıldı. 3 Türkmenistan takımı final müsabakalarına çıkma başarısı gösterdi. Kadınlarda final müsabakasında Türkmenistan takımı, Azerbaycan takımını 21:19 skorla yenmeyi başardı.

Erkeklerde ise 2 Türkmen takımı finalde yarıştı. Türkmenistan-1 takımı, kendi vatandaşları olan takımı 21:12 skorla yendi.

5. Asya Oyunları’na hazırlanan Türkmenistan takımı için bu turnuva önemli bir tecrübe zemini oluşturdu. Türkmen takımı, Aralık ayında Polonya’da düzenlenecek uluslararası turnuvada boy gösterecek. Ayrıca, Avrupa’daki bazı turnuvalara katılacak.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

3×3 basketbol oyunu streetbol olarakta biliniyor. Geçen asırının 50’li yıllarında ortaya çıktı. Diğer basketboldan farklı olarak her takımda 3 kişi oynuyor ve takımlar bir potada mücadele ediyor. Ayrıca, basketbolun bu türünü daha da yaygınlaştırmak amacıyl bir dizi girişimlerde bulunuldu. 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda da 3×3 basketbol oyununun spor dallarının arasında ilave edilmesi görüşülüyor.

Bu oyunun Türkmenistan’da düzenlenecek 5.Asya Oyunları’nda da daha fazla izlenen spor dallarından birisi olacağı kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar