JEMGYÝET

Türkmenistan Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu Başkanlığı’nı yapacak

Türkmenistan önümüzdeki 3 sene boyunca Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu Başkanlığı'nı yürütecek. Bu bağlamda, Aşkabat’ta Yıldız otelinde Birleşmiş Milletler, uluslararsı çevre ve finans kuruluşların temsilcileri Türkmenistan’ın başkanlık döneminde yapacağı faaliyetleri değerlendirdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Alman Uluslararası İşbirliği Cemiyeti (GIZ) desteğiyle “Orta Asya’da sınır ötesi su kaynaklarının yönetimi” konulu seminer düzenlendi.  

Forum kapsamında saygın uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Seminere, BM Kalkınma Programı, BM Çevre Programı, BM Önleyici Diplomasi Merkezi, Avrupa Birliği, Orta Asya Bölgesel Ekoloji Merkezi, İsviçre İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (SDC), Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası temsilcileri iştirak etti.

Uluslararası örgüt temsilcileri Türkmen tarafının Aral’ı kurtarmak, sınır ötesi su kaynaklarının rasyonel kullanmak, çevre sorunları gidermek konusunda ortak eylem planlarını değerlendirdi.

Aral sorunu nehirlerin hirolojik rejim değişikliği nedeniyle yüze çıkmıştır ve şu an durum kritik boyut kazanmıştır. Bu nedenle, bu sorun dünya toplumunun ilgi odağına dönüşmüştür. Aral gölünün kıyısında bulunan milyonlarca insan bu ekolojik sorundan etkilenmektedir. Durum küresel iklim değişikliğini de etkilemektedir.

Aral’ı kurtarmak amacıyla Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu kuruldu. Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın öncülüğünde bu fon yürütülmektedir.

Aralık 2008’de BM Genel Kurulu Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu’na gözlemci statüsünü vermiştir. 2010 yılında ise BM ile Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Aral Gölü Özbekistan’ın kuzeybatı bölgesinde Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Kazakistan’ın güneybatı bölgesinde yer almaktadır. 1960’lar da gölün genişliği 66 bin km2 civarında iken, günümüzde bu rakam 27 bin km2 ye gerileyerek, su miktarı 5 kat azalmıştır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçy Saud Arabystana gider

Ata Watan Eserleri

Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Türkmenistanda iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

Mary-Tejen-Aşgabat ugry boýunça welosiped ýörişi geçiriler

Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açylyp ulanmaga berildi