Türkmenistan, Uluslararası Afganistan Konferansı’na katıldı

Afganistan Konferansı’na katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki-moon, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani başta olmak üzere 76 ülkeden ve 26 uluslararası örgütten üst düzey yetkililerin katıldığı konferansta, Türkmenistan’ın Afganistan’ın kalkınması için yaptığı çalışmalar takdir edildi. Türkmenistan, komşusu Afganistan’da barışın sağlanması ve ekonomik kalkınması için büyük katkıda bulunmaktadır.

Uluslararası konferansta, Afganistan’ın ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınması, ülke halkının refah düzeyinin arttırılması için geleckete atılan adımlar değerlendirildi. Türkmen tarafı, sözkonusu konferansta Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 65. toplantısında Afganistan’daki barış görüşmeleri için Türkmenistan’ın kendi ülkesinde bütün imkanları sağlamaya hazır olduğu yönündeki teklifi tekrar gündeme getirildi.

Konferansa katılan konuklara, Türkmenistan’ın Afganistan’a yönelik hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verildi. Bu konuda, Afganistan Cumhurbaşkanı ve diğer konuklar, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz hattı, Türkmenistan-Afganistan-Tacikisran demiryol hattı, karayolu ve optik iletişim hattı gibi birçok projenin önemine değindi. Bu projelerin, Afganistan’ın kalkınmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Türkmenistan, komşusu Afganistan’ın kalkınması için büyük katkıda bulunuyor. Bu kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından Afganistan’da sosyal amaçlı tesislerin inşası konusunda özel program hazırlandı ve onaylandı.

Uluslararası konferans sonrasında yayınlanan ortak bildiride, Türkmenistan’ın öncülüğünde hayata geçirilmekte olan TAPİ projesi, demiryol hattı, elektrik hattı projelerine de yer verildi. Ayrıca, 2017 yılında  Afganistan konulu 7. Uluslararası Ekonomik İşbirliği Konferansı’nın (RECCA VII) Aşkabat’ta yapılması konusunda Türkmenistan Hükümeti’nin girişimi desteklendi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA) 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar