Türkmenistan-Türkiye siyasi istişare toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye’nin başkenti Ankara’da Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasında siyasi istişare toplantısı düzenlendi. Türkmenistan heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev başkanlık etti. Türk heyetini ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ümit Yardım temsil etti.

Görüşmede 3 ana konu üzerinde fikir teatisinde bulunuldu. İkili ilişkiler, bölgesel sorunlar ve çok yönlü işbirliği konuları değerlendirildi. Taraflar siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri masaya yatırdı. Ülkeler arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinde karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri daha üst seviyelere çıkarılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, ülkelerin ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konular görüşüldü.

Türkmen heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabul etti.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Hacıyev'i kabulünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkmenistan'a düzenlenmesi planlanan ziyaret ve Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında yapılacak üçlü devlet başkanları zirvesi ele alındı.

Çavuşoğlu, görüşmede, iki ülke arasında gerçekleşen siyasi istişarelerin faydalı olduğunu vurgulayarak, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankul Amanlıyev'in ortaya koyduğu çabayı takdir etti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar