Türkmenistan, Tacikistanlı yetkilinin açıklamasını etik bulmadı

Tacikistan’da faaliyette bulunan Avesta haber ajansı Tacikistan Demiryolları Müdürlüğü’nün Genel Müdür Yardımcısı Usman Kalandarov’un açıklamasına dayandırılarak, Tacikistan’ın Türkmenistan’ı by-pass ederek, Özbekistan üzerinden Rusya’ya demiryolu ulaşımını tesis etmek yönünde görüşmeler yaptığı yönünde haber servis etti.

Bunun üzerine bir basın bildirisi yayınlayan Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Tacikistan’ın resmi yetkilileri tarafından açıklanan bu tür açıklamaların etik olmadığını ve bundan memnun kalınmadığı ifade edildi. 

Türkmen Dışişleri’nin bildirisinde şu açıklamalar yer aldı;

“Türkmen-Tacik kardeşlik münasebetleri kapsamında Türkmenistan Tacikistan ile birlikte iki ülke arasında ulaştırma sektöründeki işbirliğinin genişletilmesi için bir dizi somut projeleri önerdi. Türkmen tarafına göre, iki ülke arasında bu alandaki verimli işbirliğinin bölgede ekonomik münasebetlerin arttrılmasına, Asya’nın ulaştırma potansiyelinin güçlenmesine önemli katkı sağlayabilirdi.

Ancak, Tacikistan Demiryolu Müdürlüğü’nün yetkililerinden birinin bu tür açıklamaları yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmasına katkı sağlayamayacak. Türkmenistan’ı by-pass geçerek, yeni bir demiryolu ulaşımını sağlamak isteyen Tacik yetkili, iki ülke arasında üst düzeyde anlaşmaya varılan mutabakatları unutmaktadır. Türkmenistan ile Tacikistan önümüzdeki yıllarda demiryolu ulaşımı alanındaki ilişkilerini hızlandıracak ve Tacikistan’dan yük ve yolcu taşımalarının Türkmenistan üzerinden üçüncü ülkelerine ulaşılması arttırılacaktır. Bunun dışında, yeni demiryolu hatlarının inşa edilmesi yönünde bir dizi eylem planları bulunmaktadır. Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolu hattı bunun en önemli örneğidir. Geçen sene Kasım ayında Türkmen tarafı bunun ilk etabını tamamlamıştır.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

  Türkmenistan tarafı, Sayın Usmon Kalandarov’un bu açıklamasını etik bulmamaktadır. Malum, Tacikistan’ın zor günlerinde Türkmenistan her zaman yardımda bulunmuştur. Demiryolu üzerinden doğal afetler veya anormal iklim şartlarından dolayı zorda kalan Tacik halkına insanı yardımlar ulaştırılmıştır. Kardeş ülke olarak, Türkmenistan gelecekte de, Tacik halkına destek verecektir.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Tacik resmi yetkililerin bu tür açıklamaları yaparken, daha dikkatli ve sorumlu davranılmasının önemli olduğuna dikkat çekmiştir”.

 

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar