Türkmenistan Sağlık Alanında Büyük Başarılara İmza Atıyor

Türkmenistan’da sağlık alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde başta Aşkabat olmak üzere bütün vilayetlerde, ilçeler ve kasabalarda yeni sağlık merkezlerinin inşa edilmesi sürdürülüyor.

Başkent Aşkabat’ta Devlet Tıp Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek  Diş Eğitim ve Üretim Merkezi ve Göz Hastalıkları Bilimsel ve Klinik Merkezi hizmete açıldı. Her iki klinikte tıp alanında son teknoloji ile donatıldı. Bu da, tıpta inovasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü gösteriyor. Ülkede sağlık hizmetleri uluslararası standartlara çıkarıldı.

Açılış törenine; sağlık çalışanları, Tıp Üniversitesi öğretim görevlilieri ve öğrencileri katıldı. Diş Eğitim ve Üretim Merkezi 5 bölümden oluşuyor. Çocuk, terapötik, cerrahi, ortopedik ve teşhis bölümlerinden oluşan Diş Kliniğinde son teknoloji ile donatılan derslikler bulunuyor. Diş alanında bütün hastalıkların tedavi edilmesi öngörülüyor. İmplant ve diğer diş hastalıklarında tedavi yapılacak. Kliniğin çocuk bölümünde Almanya’nın Sirona şirketinin İntego tıbbi cihazları kuruldu.

Göz Hastalıkları Bilimsel ve Klinik Merkezi’nde de uluslararası standartlarda çalışmalar yapılacak. Bütün derslikler multimedya donanımları ile donatıldı ve bunun sayesinde göz ameliyatları canlı olarak izlenecek.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

 Klinikte çocukların görüş problemlerine karşı çeşitli önlemlerin alınması için imkanlar oluşturuldu. Türkmenistan’da ilk olarak bu klinikte RetCam teşhis cihazı kuruldu.

Klinikte çeşitli düzeydeki göz ameliyatların yapılması için Almanya, ABD, İngiltere ve İsviçre’den getirlen donanımlar ile donatılan 6 ameliyat odası bulunmaktadır.

Bu arada, Aşkabat’ta Alman Siemens şirketinin tıbbi cihazlarını kullanılması konusunda eğitim konferansı düzenleniyor. Alman sağlık uzmanları bu alanda Türkmen meslektaşları ile tecrübelerini paylaşıyor.

Türkmenistan’ın sağlık sektöründeki elde ettiği başarılardan uluslararası basın kuruluşlarında sık sık bahsedilmektedir. Ülkede her sene uluslararası sağlık forumları gerçekleştirilmektedir. Türkmenistan aşılama kampanyasında ilk sırada yer almaktadır, ayrıca aşılama kampanyasının bedava yapılması konusunda bölgede ilk sıralarda bulunmaktadır. Başkent Aşkabat yakın gelecekte Orta Asya’nın sağlık üssü ya da sağlık merkezi olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar