Türkmenistan, Rusya’ya yeni büyükelçi atadı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Batır Niyazliyev’i Rusya nezdindeki büyükelçisi görevine atadı. Sayın Devlet Başkanı, bununla ilgili kararı dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında imzaladı.

Sayın Devlet Başkanı, Batır Niyazliyev’i Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı görevinden alarak, onu ülkesinin Rusya Büyükelçi görevine tayin etti. Batır Niyazliyev, Ocak 2016 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı görevine atanmıştı. Daha önce ise Türkmenistan’ın Kırgızistan nezdindeki büyükelçisi görevinde bulunmuştu.

Türkmenistan’ın Rusya’daki eski Büyükelçisi Berdimurat Recepov Ağustos 2016’da Roma Büyükelçisi görevine tayin edilmişti.

Türkmenistan ile Rusya ilişkileri çeşitli alanlarda büyüyerek devam ettiriliyor. Rus şirketleri, Türkmenistan’da enerji başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteriyor. Rus sermayeli 190’a yakın şirketin faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Eğitim alanındaki ilişkiler de büyük önem arzediyor. Bugünkü günde 10 bine yakın Türkmen öğrencisi Rusya’nın çeşitli yüksek eğitim kurumlarında eğitim alıyor.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

İki ülke arasında bugüne kadar 100’ün üzerinde ikili anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, birçok ekonomik alanı kapsıyor. 23 Nisan 2002 yılında Türkmenistan ile Rusya arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalanırken, 22 Aralık 2009 yılında ülkeler arasındaki işbirliği düzeyi stratejik boyuta yükseldi.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar