Türkmenistan-Rusya stratejik işbirliği güçlendiriliyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 1 Kasım 2016 tarihinde Rusya Federasyonu’na günübirlik çalışma ziyaretinde bulundu. Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Soçi kentinde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sayın Devlet Başkanı’na Rusya’yı ziyaret ettiği için teşekkür ederek, dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmelere rağmen, iki ülke arasındaki ticaret hacminin Rus rublesi karşılığında geliştiğini ve ihracat ve ithalatta önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti. Rus Lider,  2015 yılında Türkmenistan’dan Rusya’ya ithalatın iki kat arttığını belirterek, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı, Türkmenistan’ın Bağımsızlığı’nın 25.yıldönümü ile kutlayarak, seneye Rusya ile Türkmenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25.yılını kutlayacaklarını söyledi.

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan ile Rusya arasındaki dostane münasebetlerin çok eskilere dayandığını ifade etti. Türkmenistan barışçıl bir politika izlediğini ve Birleşmiş Milletler tarafından tarafsızlık statüsüne sahip olan tek ülke olduğunu söyleyen Sayın Devlet Başkanı, Rusya’nın da Türkmenistan’ın tarafsızlığını desteklediğini ve ayrıca BM tarafından kabul edilen 2 önemli kararların destekçisi olduğunu kaydetti.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Sayın Devlet Başkanı, uluslararası ulaştırma koridorlarının kurulması yönünde çaba gösterdiklerini kaydederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu sene 26-27 Kasım tarihlerinde BM himayesinde 1.Küresel Ulaştırma Konferansı’na davet etti. 

Türkmenistan Devlet Başkanı,  iki ülke arasında eğitim, tarım gibi diğer alanlarda da işbirliğinin geliştiğini kaydederek, 2017 yılında Aşkabat’ta Bilim ve Teknoloji Forumu’nun düzenlenmesini teklif etti.

Sayın Devlet Başkanı, Rusya Federasyonu’nun daha önce de olduğu gibi, bugün de ve gelecekte de Türkmenistan’ın stratejik ortağı olarak kalacağını belirtti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar