DÜNÝÄ

Türkmenistan Parlamentosu yeni yasalar kabul etti

Türkmenistan Meclisi, altıncı dönem milletvekillerinin üçüncü toplantısında bir takım kanun tasarıları görüşüldü ve bunun akabinde bir dizi yasalar kabul edildi. Milletvekilleri, “Arazi ıslahı hakkında”, “Radyo frekans spektrumu hakkında” ve “Sosyal ve işçi ilişkilerinin düzenlenmesi için üç taraflı komisyon” yasa tasarılarını onayladı.

Bunun yanı sıra parlamento üyeleri Türkmenistan İdari Suçlar Kanunu’na, Türkmenistan Vergi Kanunu’na, Türkmenistan Nüfusun Sosyal Korunması Hakkındaki Kanunu’na, Türkmenistan Su Kanunu’na ve ayrıca Kurye iletişimi hakkındaki Kanunu’na yeni düzenlemeler getirilmesine ilişkin yasaları da kabul etti.

Meclis tarafından Kabul edilen yasalar, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın imzasına sunulacak, yayınlandıktan daha sonra yasal güç kazanacak.

Meclis oturumuna ilgili bakanlıklar ve kurumların temsilcileri ve basın mensupları da davet edildi.

Ýene-de okaň

Türkmen elektrik energiýasyny Azerbaýjana ibermegiň mümkinçiliklerine garaldy

Täjigistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Azerbaýjanyň SOCAR kompaniýasy Aşgabatda wekilhanasyny açdy

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanda saparda bolýar

Ata Watan Eserleri

Türkmen ilçisi Kataryň medeniýet ministri bilen duşuşdy

Alžiriň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy