TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan Meclisi yeni kanunlar kabul etti

Türkmenistan Meclisi’nin 21.oturumunda bir dizi yeni kanunlar kabul edildi. Meclisin toplantısına bazı bakanlık ve kamu kuruluşları temsilcileri yanı sıra basın mensupları da davet edildi.

 Milletvekilleri ‘Türkmenistan Meclis Başkanının Yardımcısı’, ‘Tüketim toplumu’, ‘İdari prosedürler’, ‘Vesayet ve Koruyuculuk’, ‘Sporda dopingle mücadele’, ‘Ekoloji güvenliği’ ve ‘Mülteciler’ hakkındaki yasa tasarılarını inceledi ve bu kanun tasarılarını kabul etti. 

Ayrıca milletvekilleri bazı kanunlara yapılan değişiklikleri içeren yasa tasarılarını da onayladı.

Meclis tarafından kabul edilen yasalar, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın imzasına gönderildi ve imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek. 

Yeni Meclis Başkanı Yardımcısı seçildi

Türkmenistan Meclisi’nin 3 Haziran tarihindeki oturumunda Gurbangül Bayramova Meclis Başkanı Yardımcısı görevinden yapılan oylama sonucunda alındı.

Türkmenistan Anayasası’nın 80.maddesi kapsamında açık oylama sonucunda Gülşat Mammedova Meclis Başkanı Yardımcısı görevine seçildi.

Türkmenistan’da 21 Mayıs 2017 tarihinde 2 milletvekilliği için Meclis ara seçimleri gerçekleştirilmişti. Buna göre, Aşkabat şehrinin 7. Güneş seçim bölgesinden, daha önce Bakanlar Kurulu Başkan yardımcılığı görevini de yürütmüş Gülşat Mammedova milletvekilliğine seçilmişti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň başlangyjy bilen gol çekilen Aşgabat ylalaşygynyň gerimi giňeýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan ulag ulgamynda halkara resminamalara gol çekdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Russiýa ulag ulgamynda ähtnama gol çekişdi

Ata Watan Eserleri