Türkmenistan Meclisi, 2017 devlet bütçesini onayladı

Türkmenistan Meclisi’nde 2017 yılının devlet bütçesi onaylandı. Ülke parlamentosunun 17. Toplantısında 2017 yılı için düşünülen devlet bütçesi yönelik hazırlanan ‘2017 yılı için Türkmenistan devlet bütçesi’ hakkındaki kanun oybirliğiyle kabul edildi. Meclis’in oturuma Türkmenistan Başkanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, bakanlar ve basın mensupları da davet edildi.

Sözkonusu bütçe kapsamında 2017 yılı için gelir 103,571 milyar manat, gider ise 104,871 manat olarak belirlendi. Ülkedeki Merkez Bankası tarafından belirlenen resmi döviz kuru 1 dolar 3,5 manattan işlem görüyor.

Devlet bütçesindeki gelir kısmı petrol ve doğalgaz, kimya sanayisi, elektrik enerjisi, inşaat ve diğer sektörlerden gelecek para ile oluşacak.

Meclis’de yapılan oturumda yapılan açıklamada, Türkmenistan devlet bütçesinin giderlerinin büyük bir kısmı sosyal yatırımlara ayrılacağı belirtildi. Sözkonusu alanda eğitim, kültür, sağlık, spor, sosyal güvenlik ve toplumsal hizmetler için yeni yatırımlar yapılacak.

Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

Ülke parlamentosu tarafından kabul edilen bütçe yasası bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Genişletilmiş toplantısında Devlet Başkanı tarafından imzalandı.  

Öte yandan, milletvekilleri Ombudsman ile ilgili hazırlanan yasa tasarısını da onayladı. Bu yasada, Türkmenistan’da insan hakları yetkili temsilcisinin faaliyet hakları ve görevleri belirlendi.

Milletvekilleri ayrıca, "Gıda güvenliği üzerinde", "Türkmenistan halk sanatı üzerine", "Ruh sağlığı yardımı üzerine" hazırlanan kanun tasarılarını da onayladılar. Türkmen Meclisi tarafından ayrıca, bazı kanunlarda değişiklik yapmakla ilgili birkaç kanun tasarısı ele alındı ve kabul edildi. Kabul edilen Kanunlar, Devlet Başkanı tarafından imzalandıktan ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Türkmen hukukuna göre, kanunların yürürlük tarihi, yayınlandığı gün yürürlüğe girebileceği gibi, ilgili Kanunda açıkça belirtilmek şartıyla, farklı bir tarihte de yürürlüğe girebilir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar