Türkmenistan kültürü dünyaya tanıtılıyor

Türkmenistan’da ülkenin kültürünün, örf adetlerinin ve milli giyim kuşamlarının dünyaya tanıtılması açısından önemli faaliyetler düzenleniyor. Bu faaliyetler kapsamında uluslararası işbirliğine önem verilerek, Kültür Günleri etkinlikleri organize ediliyor.

Bu defa Türkmenistan’ın kültürü en yakın komşusu Özbekistan’da tanıtılıyor. Türkmenistan’dan kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan heyet, Özbekistan’da çeşitli etkinliklere katıldı. Başkent Taşkent’te Alişer Novai Devlet Akademi Opera ve Bale Tiyatrosu’nda düzenlenen açılış etkinliklerinde konser programı düzenlenerek, Türkmenistan’ın folklor ekipleri gösterilerini sundu.

Ayrıca, bu etkinlikler kapsamında çeşitli sergiler düzenlendi. Sergide Türkmenistan edebiyatından seçme eserler, tarihi eserleri, çeşitli takılar ve milli kiyafetler Özbek vatandaşlarına tanıtıldı. Ayrıca, Türkmenistan sinemasından seçme eserler Özbekistan sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

 TÜRK KÜLTÜR FESTİVALİ, GÜNEY KORE’DE DÜZENLENDİ

Güney Kore’nin başkenti Seul’da Türk Kültür Festivali düzenlendi. Kore Ulusal Müzesi’nde düzenlenen festivale, Türkmenistan yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye katıldı. Türk halklarının kültür mırası Kore halkına tanıtıldı.

Türkmenistan’ın Galkınış grubunun folklor gösterileri büyük beğeni topladı. Konser programının sonunda bütün Türk Dünyası’nın folklor ekiplerinin ortaklaşa gösterisi izleyicileri mest etti.

Ayrıca, bu festival kapsamında da, Türkmenistan’ın ‘Şükür bahşi’ filmi gösterime girdi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar