Türkmenistan iyot üretiminde dünyada 5.sırada

Dünyada zengin doğalgaz kaynakları ile tanınan Türkmenistan’da enerji kaynakları dışında diğer doğal madenler ve mineral kaynakların da üretimi açısından önemli potansiyel bulunmaktadır. Türkmenistan halihazırda, iyot üretiminde dünyada 5.sırada bulunmaktadır. Bu alandaki üretimin arttırılması yönünde yeni yatırımlara imza atılıyor.

Hazar Denizi’nin kıyısındaki Ekerem bölgesinde petrol yataklarındaki sulardan iyot üretilmesi için fabrika kuruluyor. Bu fabrikada kullanılacak teknoloji İran’dan satın alınacak. Son teknoloji kullanılarak, sanayi sularından iyot üretilmesi öngörülmektedir. Fabrikada yılda 100 ton üretim yapılması hedeflenmektedir.

Petrol yataklarındaki suların işlenmesi sonucunda elde edilecek ürün üretim yönetimi Japonya ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde daha yaygındır. Son yıllarda bu yöntem Şili’de de kullanılmaya başlandı. Şili dünya piyasasında iyot üretiminde öndeki sırada yer almaktadır.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Kimyasal element olan iyot yüksek kaliteli lastik imalatında, elektronik endüstrisinde, halojen lamba üretiminde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca bu ürün kriminolojide de kullanılmaktadır ve bu alanda özellikle metallerin arıtılmasında kullanılmaktadır.

Dünyada iyot üretiminde 5.sırada bulunan Türkmenistan’da her sene 500-520 ton iyot üretilmektedir. Ekerem bölgesindeki fabrika bu alandaki 6.üretim tesisi olacaktır. Bir sene sonra iyot üretimini bir yılda 1000 ton üretim kapasitesine çıkarmak hedeflenmektedir. Bu da, yeni yatakların bulunması ile hayata geçirilecektir.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar