JEMGYÝET

Türkmenistan-İsrail siyasi istişareler

Türkmenistan ile İsrail Devleti Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişareler 25 Mart 2019’da İsrail’de gerçekleşti.  İsrail tarafına Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Alexander Ben Zvi başkanlık etti.

Görüşmelerde, taraflar Türkmen-İsrail ilişkilerinin mevcut durumundan memnuniyetlerini dile getirdiler ve siyasi, ticari-ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmek için etkili bir mekanizma olan siyasi istişarelerde bulunmanın önemine değindiler.

Özellikle tarım ve su kullanımında, ticaret ve ekonomik ilişkilerin gelişimi hakkında detaylı bir görüş alışverişi yapıldı. Taraflar ayrıca, sağlık, yenilikçi teknolojiler alanında, kültürel ve insani alanda ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldılar. Taraflar, ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına katkı sağlayan siyasi istişare mekanizmasını sürdürmeyi ve geliştirmeyi kabul etti.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy