Türkmenistan, İran’ın borcunu ödeyeceğine inanarak, bu ülkeye ihracata devam eder

İran tarafı, Türkmenistan ile mahkemeye gitmemekle doğru bir karara imza attı. Bu konuyla ilgili açıklama, İran Ulusal Gaz Şirketi Başkanı Hamid Reza Aragi’den geldi.

İran Ulusal Gaz Şirketi, uzun bir süre zarfında ‘al ya da öde’ ilkesini ihlal ederek, Türkmen gazını anlaşmadaki miktarını satın almadı. Bunun yanı sıra İran tarafı anlaşma kapsamındaki finansal yükümlülüklerini de yerine getirmedi. Halihazırda, İran tarafının Türkmengaz devlet kurumuna önemli ölçüde borcu oluştu. Bununla ilgili Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı açıklamalarda bulunmuştu.

Türkmenistan tarafının girişimiyle İran’ın Türkmen ortaklarının borcunu ödemesi konusundaki sorunları çözmek için birçok defa müzakereler ve görüşmeler gerçekleştirildi ve bu görüşmelerde Türkmenistan’ın doğalgaz sektörü uzmanları İran’ın borcunu kapatması için ortak çözümler üretilmesi için önerilerde bulunmuştu.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Başkanı Sayın Aragi’nin uluslararası tahkim mahkemesine başvurubilecekleri yönündeki açıklamaları doğrultusunda Türkmen tarafı, Türkmengaz devlet kurumunun da anlaşma kapsamında böyle bir hakka sahip olduğu duyuruldu. Türkmen tarafı, bunlara rağmen, İran ile tekrar masaya oturmaya hazır olduğunu ve ortaya çıkan durumu düzeltmek için müzakerelerde bulunmak istediğini açıkladı.

Malum bilindiği üzere, İran 1997 yılından bu yan Türkmenistan’dan kuzey eyaletleri için doğalgaz ithal ediyor. Türkmenistan, her sene Çin’e 30-35 milyar metreküp doğalgaz ihracatını gerçekleştirmektedir ve bu miktarı 2020 yılına kadar arttırmak için de çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar