Türkmenistan: İnsan hakları alanındaki kazanımlar

1991 yılında bağımsızlığını kazanan Türkmenistan, bu sene Bağımsızlığının 25.yılını kutluyor. Enerji kaynakları bakımından zengin olan bu ülke ekonomi alanındaki başarıları ile uluslararası finans kuruluşlarının takdirini topladı.

Söz konusu 25 yıl içerisinde bütün alanlarda önemli ve dikkat çekici başarıların elde edildiği Türkmenistan’da ülke halkının huzurlu ve barış ortamında hayat sürmesi için bütün imkânlar sağlandı. Özellikle son yıllarda, Türkmenistan halkının haklarının korunması ve sosyal kolaylıklardan daha fazla istifade etmesi için önemli çalışmalar yapıldı. Türkmenistan halkının insan haklarının korunması, gözetilmesi ve bu alandaki uluslararası işbirliği ve hukuk kazanımların ulusal kanunlarda yer almasını sağlamak amacıyla Türkmenistan Devlet Başkanlığı’na bağlı Demokrasi ve İnsan Hakları Türkmen Milli Enstitüsü kuruldu.

Bu enstitü bu sene kuruluşunun 20. yılını kutluyor. Söz konusu çifte bayram dolayısıyla Türkmenistan Adalet Bakanlığı Merkezi Binasında ‘Türkmenistan’ın Bağımsızlığının şanlı 25.yıldönümü: Demokrasinin, insan haklarının, hümanizmin ve adaletin zaferi’ konulu konferans düzenlendi. “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin izlediği Konferansa, Türkmenistan Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev, Aşkabat’taki yabancı ülke büyükelçileri, uluslararası örgüt temsilcileri, kamu kurum yetkilileri, yerel ve yabancı basın mensupları katıldı.

Konferans, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un kutlama mesajının okunması ile başladı. Daha sonra konferansa katılımcılar sunumları gerçekleştirdi. Yapılan konuşmalarda, Türkmenistan’ın insan hakları konusunda daha titiz bir çalışma yürüttüğü, bu alanda uluslararası işbirliğine önem verildiği kaydedildi. Ayrıca, Türkmenistan’ın insan hakları konusunda Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Birliği gibi saygın uluslararası kuruluşlar ile çok sayıda ortak projeleri hayata geçirdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Türkmenistan Koordinatörü Yardımcısı Vitali Vremish konuşmasında, Türkmenistan’ın insan hakları konusunda bütün uluslararası sözleşmelere katıldığını ve çocuk hakları, kadın-erkek eşitliği, özürlülerin haklarının korunması gibi alanlarda birçok başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

UNICEF Türkmenistan Temsilcisi Şahin Nilofer ise konuşmasında, Türkmenistan ile çocuk hakları alanındaki yaptığı başarılı çalışmalarından bahsetti.

Türkmenistan Devlet Başkanlığına bağlı Devlet ve Hukuk Enstitüsü direktörü Dr. Yagmur Nuriyev ise, Bağımsızlık ve Anayasa arasındaki ilişkiyi vurgulayarak, Türkmenistan Anayasasında yapılan değişikleri örneklerle anlattı. Türkmenistanlı milletvekilleri konuşmalarında, Yeni Anayasanın, ülkede demokratik reformların hayata geçirilmesi konusunda kararlı bir adım atıldığının bir göstergesi olarak yorumladı.

Yeni Anayasa ile Türkmenistan tarihinde bir ilke imza atıldığı ve ülkedeki anayasal gelişme tarihinde ilk defa insan hakları konusunda yetkili temsilci statüsünün (Ombudsman) yürürlüğe konulduğu belirtildi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar