Türkmenistan ilk ve merhum Cumhurbaşkanı’na madalya

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından imzalanan Karar gereğince, Türkmenistan’ın ilk ve merhum Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov ‘Bağımsız Türkmenistan’a büyük sevgisi’ (‘Garaşsyz Türkmenistan bolan beýik söýgüsi üçin’) madalyasi ile ödüllendirildi.

Sayın Devlet Başkanı, Türkmenistan’ın Bağımsızlığı’nın 25.yıldönümü münasebetiyle Bağımsız ve Tarafsız Türkmenistan’ın kalkınmasında büyük emeği geçen siyasetçileri, yazarları, diplomatlaru, bestecileri, aktörleri, doktorları ve sporcuları çeşitli derecedeki devlet ödülleri ile ödüllendirilmesi yönünde bir dizi kararlara imza attı.  

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, geçen hafta başkanlığını yaptığı Bakanlar Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında 25 yıl önce bağımsızlığını kazanan Türkmenistan’ın ekonomik potansiyelinin arttırılması, uluslararası itibarının yükseltilmesi için büyük çaba gösteren Türkmen vatandaşlarını ödüllendirme kararına geldiğini ve bunların arasında Türkmenistan’ın ilk Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov’un da bulunduğunu kaydetti.

Türkmenistan 27-28 Ekim tarihlerinde Bağımsızlığı’nın 25.yılını büyük çoşkuyla kutlayacak. Türkmenistan’ın ilk Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov, Aralık 2006 senesinde hayatını kaybetmişti.

Ayrıca, Türkmen ve diğer halkların arasındaki dostluk ve kardeşlik, kültürel ve insani ilişkilerin gelişmesine önemli bir katkıda bulunan bazı yabancı uyruklu kişilere Türkmenistan’ın Bağımsızlığı’nın 25.yılı jubile madalyası verildi.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Mahtumkuli Fragi Kültür Derneği Başkanı Abdurrahman Ahmed, Birleşik Arap Emirlikleri yaşayan Türkmenlerin Kültür Derneği Başkanı Hoca Murat Ata Murat, Kazakistan'ın Almatı ve Almatin bölgesinde yaşayan Türkmenlerin sosyo-kültürel merkezi Başkan Yardımcısı Abdulkarim Oguzhan, Yamrali Trading GmbH firması Başkanı Ballı Emreli ve Arzuw N.A. firma Başkanı Hakim Nasseri  ödüle layık görülen yabancı ülke vatandaşlarıdır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA) 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar