Türkmenistan ile Özbekistan Tarihi İpek Yolunu Yeniden Canlandırıyor

Türkmenistan ile Özbekistan Devlet Başkanların katılımıyla Türkmenistan’ın doğusundaki Lebap vilayetinde Orta Asya’nın en büyük nehri olan Amuderya’nın üzerinde kurulan Türkmenabat-Farap Demiryolu ve Karayolu köprüleri hizmete açıldı. Asya ile Avrupa arasında bir köprü hizmete vermeye başlayan Türkmenistan, inşa ettiği ve oluşturduğu ulaştırma koridorları ile dünya ülkelerini birleştiriyor. “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin de takip ettiği açılış törenine, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, bakanlar, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, büyükelçiler, yabancı ve yerel basın mensupları katıldı.

Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlanmasına önemli katkı sağlayacak Türkmenabat-Farap demiryolu ve karayolu köprüsü, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ve Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in katılımıyla hizmete açıldı. Özbek Lider, 6-7 Mart tarihlerinde Türkmenistan’a cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Türkmenistan’ın doğusundaki Özbekistan sınırına yakın bulunan Türkmenabat kentinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Türkmen Lider, karayolu köprüsünün 1600 metre, demiryolu köprüsünün ise 1750 metre uzunluğunda olduğunu ve her iki projenin uluslararası kalitede inşa edildiğini söyledi. Projeleri gerçekleştiren Ukrayna’nın Altkom şirketine teşekkür eden Devlet Başkanı, Orta Asya toprakları küresel öneme sahip en önemli ulaşım ve transit kavşaklarının biri haline geldiğini kaydetti. Türkmen Lider, bu bölgenin Kuzey-Güney, Doğu-Batı güzergâhında önemli rol oynadığını belirtti.

Türkmen Lider, Amuderya nehri üzerinde inşa edilen köprülerin Asya-Pasifik ülkelerinin yüklerinin Güney Asya ve Hazar Denizi üzerinden Karadeniz, Eğe Denizi aracılığıyla Avrupa, Ortadoğu’ya doğrudan ulaşmasına imkân sağlayacağını ifade etti.

Devlet Başkanı, ayrıca bu projelerin Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilere de ivme kazandıracağını söyledi.

TARİHİ İPEK YOLU CANLANIYOR

Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev ise konuşmasında, bu projelerin Tarihi İpek yolunu yeniden canlandırdığının vurgusunu yaptı. Özbek lider, bu köprülerin Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki dostluğun ve kardeşliğin bir sembolü olduğunu ve iki halkın arasındaki tarihi bağları daha da sağlamlaştıracağını ifade etti.

Konuk Lider, Türkmenistan ulaştırma alanında önemli başarılara imza attığını, yeni karayolların, limanların, havalimanlarının inşasının devam ettiğini, Aşkabat’taki bölgenin önemli havalimanı olan Uluslararası havalimanının hizmete açılmasının önemine değindi.

Daha sonra Liderler açılış kurdelesini keserek, tren binerek, demiryolu köprüsü ile ilk seferi gerçekleştirdi. Liderler ayrıca, karayolu köprüsünün de açılışını gerçekleştirdi.

Demiryolu Köprüsü

Yeni demiryolu köprüsü 1750 metre uzunluğunda gelişmiş teknolojiler kullanılarak inşa edilmiştir. Ağır yük trenlerinin sefer yapabilmesi için köprü inşasında bütün imkânlar kullanılmış. Köprünün altından gemilerin geçebilmesi için imkân sağlanmış. Köprü yapısının açıklığı 18 beton sütunlar için tutuluyor.

Daha önce burada 1901 yılında Rus Çarlığı döneminde inşa edilen demiryolu köprüsü hizmet veriyordu.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar