Türkmenistan ile Özbekistan ilişkilerinde yeni dönem

Özbekistan’da yeni cumhurbaşkanın seçilmesiyle dünya ülkeleri ile ilişkileri hızlandırıldı. Özbekistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Özbekistan Demiryolları Genel Müdürlüğü Müdürü Açilbay Ramatov başkanlığındaki heyet, Türkmenistan’da temaslarda bulundu. Özbek heyeti, Türkmenistan-Özbekistan ticaret-ekonomik, bilimsel-teknik ve kültürel işbirliği komisyonunun 13. toplantısına katıldı.

Özbekistan Başbakan Birinci Yardımcısı, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından kabul edildi. Görüşmede, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım, eğitim, sağlık alanında işbirliği imkanları değerlendirildi. Ayrıca taraflar karşılıklı ticaret hacimlerinin arttırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Özbek yetkili, Aşkabat’taki görüşmelerin ülkeler arasındaki işbirliğinin bundan sonraki dönemlerde gelişmesine ivme kazandıracağını ifade etti.

Görüşmede, bölgesel sorunlara çözüm üretilmesi konusunda da fikir teatisinde bulunuldu. Özellikle Aral’ı kurtarma, su kaynaklarını verimli kullanma gibi alanlardaki problemlere dikkat çekildi.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistan-Özbekistan ticaret-ekonomik, bilimsel-teknik ve kültürel işbirliği komisyonunun 13. toplantısında ise enerji alanındaki işbirliğinin gelecekte de arttırılması yönündeki faaliyetler değerlendirildi. Aralık 2009 yılında işletmeye açılan Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Çin doğalgaz boru hattı ülkeler arasındaki enerji işbirliği kapsamında hayata geçirilen en büyük projedir.

 Bunların yanı sıra ulaştırma sektöründeki projelere de değinildi. Özbekistan tarafı, Orta Asya-Ortadoğu ulaştırma koridorunun kurulması faaliyete aktif katılmak istediğini belirtti. Bu alanda, daha önceki dönemde Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman koridoru konusunda görüşmeler devam ediyor.

Ekonomik işbirliğinin çeşitlendirilmesi, ticaret hacimlerinin arttırılması, kültür ve turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara da önem verildi.

Toplantı kapsamında ilgili protokole imza atıldı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar