Türkmenistan ile Özbekistan ilişkileri güçlendiriliyor

Orta Asya’nın iki komşu ülkesi – Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki işbirliği ilişkileri daha da üst seviyelere çıkarılıyor. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Ulugbek Rozukulov başkanlığındaki heyet, iki ilişkileri görüşmek için Aşkabat’a geldi.

Konuk Başbakan Yardımcısı Ulugbek Rozukulov, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından kabul edildi.  Özbek Başbakan Yardımcısı, Özbekistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in selamını ileterek, ülkesinin Türkmenistan ile çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydetti.

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov,en yakın komşularından Özbekistan ile karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin Türkmenistan’ın dış politikasının stratejik önceliklerinden olduğunu ifade etti.

Görüşme kapsamında taraflar ülkeler arasındaki işbirliği münasebetlerin geleceğe yönelik öncelikli alanları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Taraflar ticaret, tarım gibi birçok diğer sektörlerde işbirliği için önemli potansiyelin olduğunu belirttiler. Ayrıca, ikili işbirliğinin arttırılmasında ülkeler arasındaki hükümetlerarası komisyonun faaliyetlerinin önemli olduğu vurgulandı.  

Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki işbirliğinde ulaştırma sektörünün de ön plana çıktığı belirtilerek, bu alanda Türkmenistan’ın uluslararası anlamda birçok projeleri hayata geçirdiği kaydedildi.

Sayın Devlet Başkanı, ulaştırma ve transit koridorlarının oluşumu alanındaki işbirliği potansiyelinin önemine dikkat çekerek, Özbek tarafını 26-27 Kasım tarihlerinde Aşkabat’ta Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenecek 1.Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’na davet etti.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  G-7 ýurtlary sanjym paýlar
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar