Türkmenistan ile Lüksemburg Hava Ulaştırma Arasında Anlaşma

Türkmenistan ile Lüksemburg arasında hava ulaşımı konusunda bir mutabakat sağlandı. Söz konusu anlaşma, Lüksemburg Dış İşleri ve Avrupa İşleri Bakanı Jean Asselborn’un 6 Eylül tarihinde Aşkabat’ta gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında imzalandı.

Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşme çervesinde yapılan anlaşma kapsamında Lüksemburg’un Cargolux havayolları şirketinin Türkmenistan’a düzenlediği uçak seferleri daha da arttırılacak. Bu anlaşma, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Raşid Meredov ile Lüksemburg Dış İşleri ve Avrupa İşleri Bakanı Jean Asselborn tarafından imzalandı.

Cargolux havayolları şirketi, Haziran 2015’den bu yana hava ulaşımı anlaşması kapsamında Lüksemburg-Türkmenbaşı arasında haftada 8 sefer uçuş gerçekleştiriyor. 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren uçak sefer sayısı 10’a çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde kargo taşımacılığında tecrübeli olan Cargolux’un sefer listesine Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat da eklendi.

Öte yandan, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Jean Asselborn Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından da kabul edildi. Görüşmede, taraflar ulaştırma, sanayi, tarım, bankacılık ve maliye alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Türkmenistan’ın elverişli coğrafi konumu itibariyle önemli transit potansiyele sahip olduğu ve Avrupa-Asya uluslararası yük trafiğinin önemli bir parçası olabileceği belirtildi.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar