Türkmenistan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanları Telefonda Görüştü

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambayev’in arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Liderler, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki mevcut münasebetlerde gelinen durumdan memnuniyet duydularını dile getirdi. Taraflar, son yıllarda ikili ilişkilerin hızlı bir şekilde geliştiğini belirtti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Kırgızistan’a bir çalışma ziyaretinde bulunacağını söyleyerek, malum Eylül ayının başında gerçekleştireceği bu ziyareti Özbekistan’daki cenaze töreni nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Kırgızistan’a yapacağı ziyaretin tarihinin diplomatik kanalıyla belirleneceğını söyleyen Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Kırgız mevkidaşı Sayın Almazbek Atambeyev ile  yapacağı görüşmenin ve Issık Köl’de Türkmenistanlı işadamları tarafından inşa edilmesi öngörülen dinlenme tesisinin temel atma töreninin, ülkeler arasında karşılıklı güven ve saygı ortamında gelişen ikili münasebetlerin daha da pekişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Türkmenistan Lideri ayrıca, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambayev’e geçen hafta başlayan Dünya Göçebe Oyunları’nda başarılar diledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 3-4 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’a yapacağı çalışma ziyaretini Özbekistan’ın ilk ve kurucu Devlet Başkanı İslam Kerimov’un zamansız ölümü nedeniyle iptal etmişti.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar