Türkmenistan ile Katar ikili işbirliği anlaşmalarına imza attı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, bugün sabah saatlerinde resmi ziyaret için Katar’a gitti. Bu ziyaret kapsamında dünyanın iki doğalgaz zengini ülkesi arasında bir dizi ikili işbirliği anlaşmalarına imza atıldı.

Türkmen Lider, Doha’da resmi tören ile karşılandı. Daha sonra Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Tani heyetler arası görüşmelere katıldı ve baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkmen Lider, iki ülke arasındaki işbirliğinde ulaştırma sektöründe, özellikle deniz ve hava ulaşımında münasebetlerin geliştirilebileceğini kaydetti.  Türkmenistan’ın girişimiyle hayata geçirilmek istenen ulaştırma koridorlarılarının Orta Asya ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini sıklaştıracak.

Halihazırda, Hazar Denizi’nin kıyısında Türkmenbaşı kentinde uluslararası deniz limanı projesi hayata geçirilmektedir. Bu nedenle, Türkmenistan Katar’ın ulaştırma ve lojistik alanında faaliyet gösteren firmalarını işbirliği yapmaya davet etti.

Ayrıca, ülkeler arasındaki münasebetlerin geliştirilmesine ekonomik işbirliği ön plana çıkıyor. Ülkeler arasındaki ticaret hacminin arttırılması için doğrudan ticari bağlantıların kurulması gündeme getirildi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary

Görüşmelerde, ortak fuarların, iş forumların, her iki ülkenin başkentlerin ticaret evlerinin açılması konusu değerlendirildi. Bu bağlamda, Doha’da yapılan Türkmen-Katar İş Forumu’nun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ve önemli anlaşmalara imza atıldığı belirtildi.

Türkmenistan tarafının, Katar’ın bölgesel anlamda önemli olan yatırım projelerini ve inovasyon projelerini değerlendirmey hazır olduğu kaydedildi.

Katarlı fırmalar Türkmenistan’da doğalgaz işleme, petrol, kimya sektörlerinde üretim tesislerini kurmaya davet edildi.  

 Resmi görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atıldı. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ile Katar Devleti Diplomasi Enstitüsü arasında diplomatik görevlilerin hazırlanması konusunda karşılıklı anlayış muhtırasına imza atıldı. Bunun yanı sıra hükümetlerarası düzeyde, enerji sektöründe işbirliği, standardizasyon, metroloji, belgelendirme ve akreditasyon alanında işbirliği mutabakatları imzalandı.

Ayrıca, Türkmenhavayolları Devlet Kurumu ile Katar Sivil Havacılık Kurumu arasında karşılıklı anlayış memorandumu ve biyoçeşitlilik ve yaban hayatının korunması alanında işbirliği mutabakat zaptına imza atıldı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary
Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar