Türkmenistan ile Katar enerji alanındaki işbirliğini güçlendirecek

Dünyanın enerji devleri Türkmenistan ile Katar enerji alanındaki işbirliğini daha da üst seviyelere taşımayı hedefliyor. Doğalgaz ve petrol kaynakları bakımından dünyanın önemli ülkelerinden birisini teşkil eden Türkmenistan, Katar’ın petrol ve doğalgaz alanındaki tecrübesinden istifade etmeyi planlıyor. Bunun için petrol ve doğalgazdan sorumlu Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Yagşigeldi Kakayev başkanlığındaki heyet, Katar’da resmi temaslarda bulunacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un başkanlığında Türkmenistan’da petrol ve doğalgaz sektörünün altyapısı giderek güçlendiriliyor. Ülkede yeni enerji yataklarının bulunması, bulunan ve mevcut yatakların sanayiya kazandırılması, petrol ve doğalgazdan ihracata yönelik yeni ürünlerin üretilmesi gibi alanlarda ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu alanda uluslararası işbirliğine büyük önem veriliyor. Özellikle, enerji kaynaklarının üretilmesinde yeni son model teknolojinin kullanılması konusunda büyük çaba gösteriliyor.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, enerji alanında Katar ile yapılacak işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çekerek, Katar’ın da Türkmenistan gibi enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olduğunu kaydetti.

Katar dünyada doğalgaz rezervi bakımından 3’ncü, doğalgaz ihraç eden ülkeler sıralamasında ise 6’ncı sırada yer almaktadır. Petrol ve petrol ürünleri ihracatında ise 21’nci sırada bulunmaktadır. Katar OPEK üyesi olmakla beraber dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir.

BP verilerine göre, Türkmenistan ve Katar, dünya ispat edilen doğal gazının yaklaşık ¼-ni kendi sahalarında barındırmaktadır. 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar