Türkmenistan ile Güney Kore yeni işbirliği anlaşmaları imzaladı

Türkmenistan ile Güney Kore arasındaki hükümetler arası ekonomik işbirliği komisyonunun 6.toplantısı ve iş forumu Aşkabat’ta yapıldı. Türkmenistan heyetine, petrol gazdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Maksat Babayev, Kore heyetine Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Joo Hyunghwan başkanlık etti.

Toplantıda, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler yanı sıra standardizasyon ve mali sistemin kontrolü gibi konularda görüşüldü. Ayrıca, enerji, hidrokarbon kaynaklar, inşaat, tarım, sağlık, ulaştırma, iletişim, eğitim, bilim, spor, kültür ve turizm alanındaki işbirliği konuları ele alındı.

Toplantı sonrasında mutabakat zaptına imza atıldı. Ayrıca, hükümetler arası ekonomik komisyonunun 7.toplantısını 2018 yılında Seul’da yapılması kararlaştırıldı.

Türkmen-Kore İş Forumu’nda ise iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği potansiyeli masaya yatırıldı. Bu foruma Güney Kore’nin dünyaca ünlü Hyundai Engineering Co., LTD, LG International Corp., Samsung C&T Corporation, POSCO Engineering & Construction Co. Ltd., POSCO Daewoo Cooperation gibi şirket yetkilileri katıldı.

Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

Forum kapsamında bir dizi ikili anlaşmalara imza atıldı. Türkmenistan ile Güney Kore arasında 2017-2021 yılları kapsayan ticaret ve ekonomik işbirliği zaptına, Kore Borsası (KRX) ile Aşkabat Borsası arasında borsa açmak konusunda karşılıklı anlayış memorandumuna, Türkmengaz Devlet Kurumu ile LG İnternational şirketi arasında Kiyanlı gaz-kimya tesisinde üretilecek polipropilen ve polietilen ürünlerini ortak pazarlama seçeneklerinin araştırılması konusunda anlaşmaya imza attılar.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar