Türkmenistan ile BM ortak işbirliğinin 25.yılını kutluyor

2 Mart 1992 yılında Birleşmiş Milletlere üye olan Türkmenistan’da üye olmasının 25.yılını kutluyor. Bu anlamlı sene dolayısıyla Aşkabat’taki Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde tören düzenlendi. Törene, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, BM Türkmenistan Daimi Temsilcisi Yelena Panova, Aşkabat’taki yabancı büyükelçiler, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, öğrenciler, yerli ve yabancı basın mensupları katıldı.

“Atavatan Türkmenistan” dergisinin de davet edildiği toplantıda, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, bu sene dolayısıyla düzenlenen ‘Türkmenistan-BM: Barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma için stratejik işbirliği’ konulu toplantıya gönderen yazılı mesajı okundu. Türkmen Lider, Birleşmiş Milletler ile çok boyutlu ortaklığın Türkmenistan’ın dış politikasının önemli bir alanine oluşturduğunu ifade etti. 2 Mart 1992 yılında BM üye olarak üslendiği uluslararası sorumlulukları ve yükümlülükleri tam olarak yerine getirdiğini söyleyen Devlet Başkanı, Türkmenistan’da BM’nin birçok kuruluşunun, özellikle BM Kalkınma Programı, UNİCEF, Dünya Sağlık Örgütü, UNDOC gibi birçok kuruluşunun temsilciliğinin bulunduğunu belirtti.

Türkmen Lider, Türkmenistan’ın girişimiyle Aşkabat’ta açılan Orta Asya için BM Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezin önemli rol oynadığını ifade etti. Devlet Başkanı ayrıca, Türkmenistan’ın yeni kabul edilen 2017-2023 yıllarını kapsayan dış politika konseptinde de BM ile stratejik işbirliğinin devam ettirilmesinin önemli yer edindiğini kaydetti.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Daha sonra konuşan BM Türkmenistan temsilcisi Yelena Panova, BM Genel Sekreteri Antoniu Guterres’in bu anlamlı gün için gönderdiği mesajını okudu. BM Genel Sekreteri, Türkmenistan Devlet Başkanı’nı yeniden devlet başkanlığına seçilmesi ve Türkmenistan’ın BM üye olmasının 25.yılı ile tebrik etti.

BM Genel Sekreteri, Orta Asya’da ve dünyada barışın ve güvenliğin sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın devam ettirilmesi adına Türkmenistan ile stratejik işbirliğinin devam ettirileceğini kaydetti.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, Türkmenistan ile BM ilişkileri, Türkmenistan dış politikada kazandığı başarılar hakkında sunumlar yapıldı.

•            Türkmenistan günümüzde 142 devlet ile diplomatik ilişkiler yürütmektedir.

•            Türkmenistan günümüzde 44 önemli uluslararası kuruluşa üyedir.

•            Türkmenistan dış politikasında “Tarafsızlık politikası” önemli bir işleve sahiptir.

•            BM Genel Kurulu 12 Aralık 1995 ve 3 Haziran 2015 tarihinde Türkmenistan’ın  Tarafsızlığını tasdik etti.

•            2 Şubat 2017 yılında BM Genel Kurulu 12 Aralık tarihini Uluslararası Tarafsızlık günü olarak ilan etti.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar