Türkmenistan ile Afganistan’ı demiryolu ağı birleştirdi

Türkmenistan’ın girişimiyle Orta Asya bölgesinde ulaştırma alanında önemli projelere imza atılıyor. Daha önce Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryol hattı hizmete açılırken, şimdi ise Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryol hattının ilk etabı olarak 88 kilometre uzunluğundaki Atamurat-İmamnazar (Türkmenistan) – Akina (Afganistan) kısmı hizmete açıldı.

Sözkonusu proje, Asya uluslararası ulaşım koridorunun önemli bir parçasını oluşturacaktır. Bu hattın daha sonra Çin’e kadar uzanması ve bunun akabinde Orta Asya bölgesindeki ülkelerin Asya-Pasifik ülkelerine ulaşmasına imkan sağlayacak.

Türkmenistan ile Afganistan sınırındaki İmamnazar istasyonunda yapılan açılış törenine, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani katıldı. Renkli görüntülere sahne olan törende Türkmenistan’ın demiryol ve ulaştırma sektöründeki başarılarını anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

Daha sonra konuşmak için kürsüye gelen Türkmenistan Devlet Başkanı, 5 Haziran 2013 yılında 3 ülke devlet başkanlarının katılımıyla temeli atılan demiryol hattının Türkmenistan’nın demiryol çalışanlarının önemli gayretleri ile büyük bir çalışma yapıldığını kaydetti.

88 kilometre uzunluğundaki demiryol güzergahında 256 metre ve 363 metre uzunluğunda köprü inşa edildiğini söyleyen Türkmen Lider, Gülistan ve İmamnazar istasyonları ve yardımcı tesisler inşa edildiğini ifade etti.

Türkmen Lider, bu demiryolun tarihi İpek Yolunu canlandırdığını ve Türkmenistan’ın ulaştırma-transit potansiyelini arttırarak, Avrupa, Asya-Pasifik ve Güney Asya arasında önemli ulaşım merkezine dönüştüreceğini ifade etti.

Sayın Devlet Başkanı, yeni hattın Afganistan, Tacikistan, Çin, Hindistan, Pakistan ve Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerine İran, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine yük taşımacılığında önemli imkan sağlayacağını belirtti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise konuşmasında, Türkmenistan ile Afganistan için tarihi bir gün olduğuunu, dünya genelinde ulaştırma sektörünün bütün alanlarının dengeli bir şekilde geliştiğini ve bu alanda demiryolun önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkmenistan ile Afganistan’ın demiryol ağı ile birleştiğini kaydederek, gelecekte bu yolun Akina’dan Hindistan’a ve daha sonra Güney Asya ülkelerine kadar ulaşacağını belirtti.

Resmi konuşmalardan sonra canlı yayın aracılığıyla İmamnazar bölgesinde inşa edilen petrol terminalinin açılışı yapıldı. Sözkonusu terminalde 540 bin ton petrol ürünlerini muhafaza ve ihracat etmek için bütün imkanlar sağlandı.

Daha sonra liderler, yeni demiryol hattının sembolik olarak vidalarını sıkarak, resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılıştan sonra 46 vagondan oluşan yük treni ilke seferini gerçekleştirdi. Türkmenistan Hükümeti, ilk tren seferiyle Afganistan’a un, buğday, gübre ve çimento yardımında bulundu. 680 ton yük kapasitesi olan 10 vagonda un, yine 10 vagon buğday ve 10 vagon çimento gönderildi. 

Sonra liderler, Afganistan sınırındaki Akina istasyonunun açılışını gerçekleştirdi. Burada Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkmenistan Lideri’ne iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği desteklerden dolayı ülkesinin en büyük devlet nişanı olan Gazi Muhammed Akbar Han ödülü ile ödüllendirdi.

Türkmenistan ile Afganistan’ın biribirine bağlayan demiryolu hattı ile yük taşımacılığı bir hayli artacak. Ülkeler arasında 2016 yılının 10 ayında 278,4 bin ton yük taşındı ve bunun büyük bir kısmı demiryol ile gerçekleştirildi. 2016 yılında Türkmenistan’dan Afganistan’a 1,4 milyon ton yük taşındı. Bunun büyük bir çoğunluğunu petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğalgaz oluşturdu. Ayrıca, Afganistan’a buğday, un, gübre ve diğer ürünlerde gönderiliyor.

Sonuç olarak bu sene Türkmenistan demiryolları ile ihracat ve ithal malların 3 milyon tondan fazlası taşındı. Bu alanda Türkmenistan’ın en önemli işbirlikçileri İran, Afganistan ve Rusya.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar