TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan ilatyň sowatlylygy

Ýakynda meşhur statistiki saýtlaryň birinde 2019-njy ýylyň netijeleri boýunça ilatyň sowatlylygy boýunça döwletleriň sanawy düzüldi. Ilatynyň 99 göteriminden hem gowragy sowatly bolan, başgaça aýtsak, sowatlylygyň iň ýokary derejesindäki döwletleriň hatarynda Türkmenistan hem görkezilýär.

Sanawyň başyny Koreýa Halk Demokratik Respublikasy çekýär. Ikinji orunda bolsa Latwiýa bar.

Şeýle hem bu sanawyň öňdebaryjylarynyň hatarynda Estoniýa, Litwa, Azerbaýjan, Polşa, Täjigistan, Ermenistan, Ukraina, Gruziýa, Russiýa, Belarus, Sloweniýa, Kuba, Özbegistan, Slowakiýa, Türkmenistan ýaly döwletler görkezilýär.

Umuman, dünýä boýunça 15 ýaşdan kiçileriň sowatlylyk derejesi 86,3 göterime deň. 15 ýaşdan uly erkekleriň sowatlylyk derejesi 90, zenanlaryňky bolsa 82,7 göterim.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle