Türkmenistan İhale İlanların Tek Merkezi: THAB

Türkmenistan ekonomisi global ekonomik sıkıntılara rağmen yüzde 6’dan büyüme ile, dünya ekonomisinin büyüme hızından 2 kat daha hızla büyümektedir. Türkmenistan’da devamlı tesis açılışları gerçekleşirken, bir yanda da yeni tesislerin inşası için devlet kurumları ihale ilanları vermektedir. Türkmen medyasında yer alan ihale ilanların bir kısmı ulusal bazdaki ihale ise, bir çoğu uluslararası nitelik taşımaktadır. Türkmenistan’daki ihaleleri Türkçe olarak devamlı takip etmek istiyorsanız, Atavatan Türkmenistan Haber –Analiz ve İhale Bültenine (THAB) abone olmanız yeterlidir.

 Atavatan Türkmenistan Haber-Analiz ve İhale Bülteni (THAB) 6 Aralık 2016 tarihinden itibaren Haftada 2 defa, Salı ve Cumartesi günleri Türkçe olarak yayınlanmaya başlanmıştır. Abonelerin kayıt ettirdiği e-postalarına PDF formatında gönderilen Bültenimizde, Türkmenistan’la ilgili güncel haberleri, ihale ilanlarını, önemli ekonomik gelişmeleri, şirket haberlerini, hukuk, enerji, yatırım ve ekonomi alanındaki analizleri bulabilirsiniz.

Dünyanın dört köşesinde, ister bilgisayarınızdan ister akıllı cihazınızdan indirerek okuyabileceğiniz bültenimiz bir yandan modern medyanın özelliğini taşırken, klasik medya severler için çıktısını alarak okumak için de dizayn edilmiştir.

Bültenimize abone olmak için

atavatan@atavatan-turkmenistan.com  ya da 0212 550 6149  irtibat hattı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Bülten Son Sayısının İhalelerini örnek için Sizin ilginize sunuyoruz.

 

TÜRKMENİSTAN’DAKİ GÜNCEL İHALELER

No:1

İhale İlanı veren Kurum

Türkmenistan Türkmenkimya Kurumu

 

İhale Türü

Açık İhale

 

Konu:

Çeşitli cihazların satın alınması Lot 2

 

Başvuru Ücreti :

KDV hariç 200 USD

 

Son Başvuru Tarihi

26 Aralık 2016

 

İhalenin Yayınlandığı Gün

14 Aralık 2016

 

Adres

Aşgabat ş. Arçabil Ave 132.  kat 3, 324 oda

 

Telefon

00 993 12 39 01 70/71/82/83

 

No:2

İhale İlanı veren Kurum

Türkmenistan Tarım ve Su Bakanlığı

     
 

İhale Türü

Satın Alma

 

Konu :

Lot 1,2,3,4,5

 

Başvuru ücreti :

Belirtilmemiş

 

Son Başvuru tarihi

30 gün içinde teklifler kabul edilecek

 

Ihalenin Yayınlandığı Gün

14 Aralık 2016

 

Adres

Aşgabat ş. Arçabil Ave 92. 

 

Telefon

00 993 12 44 74 04/35/25 61 70

 

 

 

 

 

No:3

İhale İlanı veren Kurum

Uluslararası Garagum Bankası

 

İhale Türü

Açık İhale

 

Konu:

Uluslararası standartlarda audit çalışması

 

Başvuru Ücreti:

Belirtilmemiş

 

Son Başvuru tarihi

25 Aralık 2016 saat 18:00 kadar

 

İhalenin Yayınlandığı Gün:

14 Aralık 2016

 

Adres:

Aşgabat ş. Saparmurat Türkmenbaşı Ave 126.

 

Telefon:

00 993 12 45 19 03/ 45 63 77

No:4

İhale İlanı veren Kurum

Türkmen Devlet Halk Bankası

 

İhale Türü

Açık İhale

 

Konu:

Uluslararası standartlarda audit çalışması

 

Başvuru Ücreti:

Belirtilmemiş

 

Son Başvuru tarihi

20 gün içinde teklifler kabul edilecek

 

İhalenin Yayınlandığı Gün:

14 Aralık 2016

 

Adres:

Aşgabat ş. Atamurat Niyazov Ave 154.

 

Telefon:

00 993 12 44 49 01/05/44 48 96

No:5

İhale İlanı veren Kurum

Türkmenistan Sağlık Bakanlığı

 

İhale Türü

Açık İhale

 

Konu:

Satın alma Lot1,2,3,4,5

 

Başvuru Ücreti:

Belirtilmemiş

 

Son Başvuru tarihi

26 Aralık 2016 saat 18:00

 

İhalenin Yayınlandığı Gün:

15 Aralık 2016

 

Adres:

Aşgabat ş. Arçabil Ave 20.

 

Telefon:

00 993 12 40 06 41/44

No:6

İhale İlanı veren Kurum

Türkmenistan Demiryol Bakanlığı

 

İhale Türü

Açık İhale

 

Konu:

Satın alma Lot1 Vagon satın almak

 

Başvuru Ücreti:

575 ABD doları ve 75 Abd doları KDV

 

Son Başvuru tarihi

19 Aralık 2016 saat 18:00

 

İhalenin Yayınlandığı Gün:

15 Aralık 2016

 

Adres:

Aşgabat ş. Arçabil Ave 162.

Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler
Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler

 

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar