Türkmenistan Hava Yolları, Tahran, Kazan ve Milano’ya uçacak

Türkmenistan’ın sivil havacılık sektörü geniş coğrafyaya yayılmak için büyük çaba gösteriyor. Bir tarafndan, Türkmenhavayolları devlet kurumunun filosuna yeni uçaklar satın alınırken, diğer tarafdan da yeni uçak seferleri açılmaya devam ediyor.

Türkmenhavayolları kurumu, Aralık ayından itibaren İran’ın başkenti Tahran’a, Tataristan başkenti Kazan ve İtalya’nın en büyük kentlerinden Milano’ya direk uçak seferlerin başlatılması bekleniyor. 3 Aralık tarihinde Boeing 737-800 tipi uçak ile İran’ın başkenti Tahran’a ilk sefer düzenlenecek. Bu seferler haftada 2 kez gerçekleştirilecek. 15 Aralık tarihinde Aşkabat-Kazan, 23 Aralık tarihinde ise Aşkabat-Milano seferleri başlatılacak. Her iki kente de haftada 2 defa seferler yapılacak. Önümüzdeki dönemde sözkonusu şehirlerde Türkmenhavayolları devlet kurumunun temsilciliği açılacak.

Halihazırda, Türkmenhavayolları Moskova, Kondra, Frankfurt, Birmingem, Bangkok, Yeni Deli, Abu-Dabi, Amritsat, Pekin, İstanbul gibi dünyanın büyük ülkelerinin en önemli kentlerine seferler düzenliyor. Geçtiğimiz dönemde Fransa’nın başkenti Paris’e, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a ve Türkiye’nin başkenti Ankara’ya seferler başlatıldı. Bunun yanı sıra Aşkabat ile Türkmenbaşı havalimanlarından İstanbul’a kalkan uçak sayısı arttırıldı.

Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Türkmenhavayolları devlet kurumunun Asya ve Avrupa’nın 11 dev kentinde temsilciliği bulunuyor. 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar