Türkmenistan Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Türkmenistan Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Baş Komutanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Devlet Güvenlik Kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve İç işleri Bakanlığı’na bağlı tesislerin açılışını yaptı.

Türkmen Lider ilk olarak açılış kurdelesi keserek, bazı tesislerin açılışını gerçekleştirdi. İç işleri Bakanlığı’nın bünyesinde 4,75 hektar alanda inşa edilen tesislerin arasında ambar, otopark, hayvancılık tesisi ve diğer binalar yer almaktadır.

Daha sonra Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.  Toplantıda, 2017 yılında Aşkabat’ta düzenlenecek 5.Asya Oyunları’na hazırlık çalışmaları, askeri kurumlardaki yapılmakta olan işler ve ülkede önümüzdeki dönemde düzenlenecek uluslararası etkinlikler ile ilgili konular değerlendirildi.

Türkmenistan Savunma Bakanı ve Devlet Güvenlik Kurulu Sekreteri Y.Berdiyev, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan’a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti hakkında bilgi verdi. Bakan ayrıca, Türkmenistan Savunma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan hayvancılık tesislerindeki çalışmalar doğrultusunda sunum yaptı. Toplantıya katılan diğer askeri kurum yetkilileri de, kendi alanlarındaki çalışmaları değerlendirdi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary

Türkmenistan Savunma Bakanlığı’na bağlı hayvancılık tesisinde 700’e yakın büyük baş ve 4 bin 800 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Ayrıca, tarım sektörünün birçok alanında çalışmalar yapılıyor, atçılık ile uğraş veriliyor.

Türkmenistan Devlet Sınır Kuvvetleri Komutanlığı’nda 500 büyük baş ve 12,5 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu sene 10 ayda 52 bin ton et ve 28 bin litre süt üretilmiştir. Sınır Komutanlığı’nda 1147 at ve 770 özel eğitilmiş köpek bulunmaktadır. 

İç işleri Bakanlığı’nın hayvancılık tesisinde 410 büyük baş hayvan, 70 deve ve çeşitli kuş türleri yer almaktadır.

Sayın Devlet Başkanı toplantıdan sonra İç işleri Bakanlığı’nın tesislerini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Açılış dolayısıyla Devlet Başkanı’na Adılhan isimli Ahalteke atı hediye edildi. Atlara düşkünlüğü ile bilinen Türkmen lider, hediye edilen at ile bir süreliğine gezdi. 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Türkmenistan “Ýewropa-Kawkaz-Aziýa” halkara ulag geçelgesiniň mümkinçiliklerini açmaga goldaw bermegi maksat edinýär

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar