Türkmenistan gündeminin 10 ayı değerlendirildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığı’nda düzenlenen Bakanlar Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında 2016 yılının Ocak-Ekim dönemindeki ekonomik durumu ve ülkedeki son iki ayda yapılacak uluslararası düzeydeki faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca, 2017 yılının devlet bütçesi ile ilgili raporlar sunuldu.

Ülke genelinde ekonomik gelişmelerin artarak devam ettirilmesi yönünde alınan geniş kapsamlı tedbirler çerçevesinde makroekonomik göstergelerde yüzleri güldürecek sonuçlar elde edildi. Sözkonusu dönemde Türkmenistan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sı yüzde 6,2 büyürken, sanayide yüzde 1,3, inşaatta yüzde 4,5, ulaştırma ve iletişimde yüzde 10,3, ticarette yüzde 14,7, tarımda yüzde 11,3, hizmet sektöründe ise yüzde 9,7 oranında büyüme rakamlarına ulaşıldı.

Ocak-Ekim 2016 döneminde perakende ticaret cirosunun hacmi yüzde 16,9 oranında arttı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, maaşlarda yüzde 9,3 oranında bir artış görüldü. 2016 yılının ilk 10 ayında devlet bütçesinin gelir kısmında 11,5 milyar manat, gider kısmında 13,5 milyar manat tutarında oldu.

Ülke genelinde inşaat çalışmalarına hız verilirken, üretim ve sosyal amaçlı tesislerin inşası için 44,5 milyar manat tutarında yatırım gerçekleştirildi. Sözkonusu dönemde sanayi sektörünün geliştirilmesi amacıyla 208 tesis hizmete açıldı ve bu tesislerin faaliyete başlamasıyla 18 bin yeni istihdam kapısı açıldı.

Bu yılın 10 ayında Türkmenistan genelinde 10 bine yakın öğrenci kapasiteli yeni okullar ve 3 bin çocuk kapasiteli yeni kreşler inşa edildi. Bu sene eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 3 bin öğrenci kapasiteli Oguzhan Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi faaliyet başladı.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

TÜRKMENİSTAN ASYA ULUSLARARASI DEMİRYOLUNU AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Bakanlar Kurulu toplantısında bu ay içerisinde açılışı gerçekleştirilecek Asya Uluslararası demiryolu koridoru projesi gündeme getirildi. Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolu hattı, Asya Uluslararası demiryolu koridorunun önemli bir parçasını oluşturacak. Türkmenistan, kendi imkanlarıyla 85 kilometre uzunluğunda demiryol hattı inşa etti. Ayrıca, kendi sınırından Afganistan’ın Akina istasyonuna kadar olan 3 kilometrelik güzergahdaki demiryol çalışmaları da Türkmenistan tarafından gerçekleştirildi.

 Hizmete açılacak bu hat her sene milyonlarca ton yükün taşınmasına imkan sağlayacak. Bölgedeki ülkelerin arasındaki ticari işbirliğinin aktifleşdirecek ve Afganistan’ın kalkınmasına önemli katkı sağlayacak.

Türkmenistan ve Afganistan topraklarından geçecek bu hat, Asya-Pasifik bölgesine ulaşılmasına kolaylık sağlayacak. Asya demiryol koridoru, Türkmenistan’ın Güney Asya ve Ortadoğu ülkeleri, ayrıca Basra Körfezi’ndeki devletler ile ekonomik bağlarının güçlendirilmesine hizmet edecek.

1.KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞTIRMA KONFERANSI

Bakanlar Kurulu’ndaki ülkenin dış politikasını ilgilendiren önemli bir konu olan 1. Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’na yapılan hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa düzenlenecek konferansa dünyanın siyaset ve ekonomi dünyasının elit tabakasından çok sayıda seçkin davetlilerin katılması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu’nda açıklanan bilgilere göre, ulaştırma sektöründeki uluslararası işbirliğini öngören Aşkabat Konferansı’na 75 ülke yanı sıra 34 uluslararası örgüt ve 23 uluslararası birliklerin katılmak için onay verdiği açıklandı.

Bu konferansa, birçok ülkenin cumhurbaşkanı, birçoğunun başbakan ve bazılarının ilgili bakanlıklar düzeyinde temsil edeceği kaydedildi.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Ýewro-2020: Eriksen hemmeleri gorkuzdy, Russiýa ýeňildi

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar