Türkmenistan Global Ulaştırma Konferansı’na hazırlanıyor

Dünya genelinde ulaştırma sektöründeki işbirliğini için yeni kapılar açacak global düzeydeki konferansın ilki Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapılacak. Birleşmiş Milletler himayesindeki 1.Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı, Türkmenistan’ın itibarını daha da yükseltecek.

Türkmenistan Hükümeti, bu konferansı üst düzeyde organize etmek için yoğun çaba gösteriyor. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu ve bu komisyon uluslararası konferans ve bu konferans kapsamında hizmete açılacak Asya uluslararası demiryol koridorunun ilk etabının açılışına hazırlık yapıyor.

Bu hazırlıklar kapsamında bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında yapılan toplantıda, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkmen Bakan, bu konferansın Sayın Devlet Başkanı’nın BM 2030 Kalkınma Programı kapsamında ileri sürdüğü uluslararası düzeydeki teklifleri doğrultusunda yapıldığını kaydetti. Bu çerçevede, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği ile ortaklaşa konferansın programını hazırladı. Sözkonusu program kapsamında tanıtım etkinlikleri, uluslararası belgelerin imza töreni, ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılacak.

Konferans küresel bazdaki sürdürülebilir kalkınmada ulaştırma sektörünün önemli bir faktör olduğu masaya yatırılacak ve bu alandaki işbirliği konuları değerlendirilecek.

Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Aşkabat Konferansı’na 75 ülke yanı sıra 34 uluslararası örgüt ve 23 uluslararası birliklerin katılması bekleniyor.

Ayrıca, toplantıda Asya uluslararası demiryol koridorunun ilk etabındaki açılış törenine yapılan hazırlıklar ele alındı. Bu etapta, Atamurat-İmamnazar (Türkmenistan)-Akina (Afganistan) demiryol hattı hizmete açılacak.

Bu demiryol koridoru Çin’in demiryol hatlarına kadar ulaşacak ve bölge ülkelerini Asya-Pasifik ülkelerine ulaşmasına imkan sağlayacak.

Türkmenistan, kendi imkanlarıyla 85 kilometre uzunluğunda demiryol hattı inşa etti. Ayrıca, kendi sınırından Afganistan’ın Akina istasyonuna kadar olan 3 kilometrelik güzergahdaki demiryol çalışmaları da Türkmenistan tarafından gerçekleştirildi.

“Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin, Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 25. Yıl özel sayısında, ulaştırma konusuna özel yer verilmiş olup, dergimizin bu sayısında, Uluslararası Otomobil Yol Birliğinin Başkanının ve TC Ulaştırma Bakanının dergimiz için kaleme aldığı makaleler yayınlanmıştır. Dergimizin Bağımsızlık özel sayısında ayrıca, ulaştırma konulu 2 makale daha yayınlanmış, Türkmenistan’ın ulaştırma alanındaki ulusal ve uluslararası girişimleri derinlemesine incelenmiştir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD
Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler
Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar