Türkmenistan Enerji Şartı Konferansı başkanlığını yapıyor

Enerji Şartı Konferansının (Energy Charter Conference) Başkanlığına seçilen Türkmenistan, bu başkanlık döneminde bir dizi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Enerji alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkmenistan, bu dönemde dünyada enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımların atılmasına öncülük edecek.

Türkmenistan’ın Enerji Şartı Konferansı başkanlığı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi. Brifinge yabancı ve yerel basın mensupları yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğrencileri katıldı.  Söz konusu brifingde Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkmenpetrol Kurumu ve Enerji Bakanlığı yetkilileri birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda 30-31 Mayıs 2017 tarihlerinde Türkmenistan’ın başkanlığında ‘Enerji kaynaklarının transiti hakkında çok taraflı çerçeve anlaşması’ konulu uluslararası konferans düzenleneceği belirtildi. Ayrıca, 31 Mayıs tarihinde ise uluslararası medya forum düzenlenerek, bu foruma dünyanın çok sayıda ülkesinden basın mensupları Aşkabat’a gelecek. Bu uluslararası organizasyonlarda doğalgaz, petrol ve elektrik dâhil enerji kaynaklarının transiti konusunda fikir teatisinde bulunacaklar.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Öte yandan konuşmalarda Enerji Şartı konferansı Türkmenistan Başkanlığında özel bir site faaliyete başladığı kaydedildi. Türkmen, Rus ve İngiliz dillerinde yayın yapan sitede birçok bilginin yer aldığı ifade edildi.

Diğer yandan, bu sene Kasım ayında Enerji Şartı Konferansı’nın 28.olağan toplantısının düzenleneceğini ve bu toplantının üst düzeyde olacağı bildirildi.

Enerji Şartı Anlaşması enerji arzı güvenliğinin artırılması,  enerji üretimi, çevirimi, taşınması, depolanması, dağıtımı, iletimi ve kullanımındaki verimliliğin en yüksek seviyeye ulaştırılması, güvenliğin güçlendirilmesi ve çevresel sorunların en aza indirilmesi, yatırımların teşviki ve korunması,  enerji ticaretinin serbestleştirilmesi,  uluslararası ve ulusal sermaye piyasalarına erişmeyi amaçlamaktadır.

Günümüzde 52 Avrupa ve Asya ülkesi Enerji şartını imzaladı.  Türkmenistan, 17 Aralık 1994 yılında, Avrupa Enerji Şartı Anlaşmasını imzaladı. Türkmenistan açısından anlaşma, 16 Nisan 1998 yılında yürürlüğe girmiştir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar