Türkmenistan, Endonezya ve Vietnam’a büyükelçi atadı

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un başkanlığında Türkmenistan’da ‘Açık kapılar’ siyaseti doğrultusunda dünyanın bütün ülkeleri ile karşılıklı saygı ve işbirliği çerçevesinde ikili münasebetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda Türkmenistan’ın yurtdışındaki açmakta olduğu büyükelçilik sayısı giderek artıyor.

Türkmenistan Hükümeti, Asya ülkeleri ile işbirliği sağlamlaştırmak amacıyla Vietnam ve Endinezya’ya büyükelçi atadı. Türkmenistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçici Çınar Rüstemova, aynı zamanda Vietnam büyükelçiliğine de atandı. Türkmen Büyükelçi, güven mektubunu Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang’a sundu.  

Vietnam cumhurbaşkanı Dai Quang, ülkeler arasındaki karşılıklı ziyaretlerin arttırılması ile tarım ürünlerinin üretimi, ulaştırma altyapısı, peetorl ve doğalgaz, inşaat malzemelerinin üretimi gibi alanlarda işbirliği olanaklarının değerlendirilebilineceğini söyledi.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Türkmen Büyükelçi, geçen sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında iki ülkee arasında ticaret, eğitim, enerji, inşaat ve ulaştırma sektörlerindeki işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini ifade etti.

Ayrıca, Türkmenistan’ın Malezya Büyükelçi Y. Mammedov da,  aynı anda Endonezya büyükelçisi görevine tayin edildi. Türkmen Büyükelçi, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi. Güven mektubunun sunulduğu kabülde, ülkeler arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Öte yandan, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un imzaladığı Karar gereğince, Türkmenistan’ın ABD nezdindeki Büyükelçisi M. Orazov aynı zamanda Kanada Büyükelçisi, Birleşen Krallık nezdindeki Büyükelçisi Y. Seryayev isse İsveç Büyükelçisi görevine tayin edildi.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar