Türkmenistan Ekonomisi %6,2 Büyüdü

Dünyanın en zengin enerji kaynaklarına sahip ülkelerinden olan Türkmenistan’da 2016 yılının 7 ayında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYH) büyüme oranı yüzde 6,2’e ulaştı. Ülkede ekonomisindeki rakamlar, Bakanlar Kurulu toplantısında açıklandı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda 2016 yılının ilk 7 ayında ülke genelinde bütün sektörlerde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Söz konusu dönemde ülke ekonomisinde  % 6,2 oranda bir büyüme hızı yakalandı. Yılın ilk 7 ayındaki ekonomik verilere bakılınca, sanayide yüzde 2, inşaatta yüzde 4,3, ulaşım ve iletişimde yüzde 10, ticarette yüzde 15,5, tarımda yüzde 9 ve hizmet sektöründe yüzde 9,7 oranda büyüme gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, bu senenin Ocak-Temmuz aylarında üretimde 3,2 oranında bir büyüme hızı yakalandı. Ayrıca, bu dönemde perakende ciro artış hızı yüzde 16,5 oldu.

Son yıllarda yüksek büyüme oranlarıyla dünyada adından söz ettiren Türkmenistan’da inşaat alanında büyük yatırımlar devam ediyor. Bu döneme kadar 203 tesisin inşası tamamlanırken, 117 projede inşaat çalışmaları devam ediyor.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Doğalgaz ve petrol bakımından zengin olan Türkmenistan’da elektrik enerjisi de yurtdışına ihraç edilen önemli kalemlerinin başında geliyor. Ocak-Temmuz aylarında ülke genelinde 13 milyar 635 milyon kilovat-saat elektrik üretildi ve bunun 2 milyar 160 milyon kilovat-saati yurtdışına ihraç edildi.

Dünyanın doğalgaz kaynakları  bakımında 4. büyük kaynağına sahip olan, inşaat ve altyapı alanlarında yapılan yatırımlarla önemli ölçüde büyüme rakamlarına ulaşan, ekonomik gelişimini ve kalkınma hamlelerini büyük bir istikrar ve güvenle sürdüren Türkmenistan, son yıllarda yatırım yapmak için en iyi ülkelerden biri konumuna geldi.

 

Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı haberidir izinsiz ve alıntı yapmadan  kullanılamaz.

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar