Türkmenistan, Dünya Kadın Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katıldı

Birleşen Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi tarafından 13-14 Aralık tarihinde 11. Kadın Parlamento Başkanları zirvesi gerçekleştirildi. 50 ülkeden kadın parlamento başkanlarının Abu Dhabi kentindeki zirvesine, Türkmenistan Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva da katıldı.

Zirve, genel olarak "Geleceği Şekillendiren Bir Birleşim" teması altında gerçekleştirildi. Kadın parlamenterler konuşmasında hızla değişen dünyada mevcut ve sürdürülebilir refahı sağlamak için ulusal ve siyasi çıkarlar etrafında milletvekillerini birleştirme konusunda oynadığı rol ve gelecek nesillerin yetişdirilmesine parlamentolaraa düşen görevler konusunda sunumlar yaptı.

Türkmenistan Meclis Başkanı, Bakanlar Kurulu toplantısında Abu Dhabi Zirvesi hakkında bilgi verdi. Türkmen Meclis Başkanı, zirve kapsamında sosyo-ekonomik ve çevre problemlerinin çözümünde, inovasyon politikanın teşviklendirilmesinde ve genç neslin yetişdirilmesinde parlamentoların görevinin ele alındığını kaydetti.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Parlamentolar arası işbirliğinin sürdürülebilir kalkınmada güven ortamı oluşturulmasına katkıda bulunduğuna dikkat çekildiği belirtildi.

Zirvede, Başbakan Vekili ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif bin Zayed, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Dr Amal Al Qubaisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Al Azhar'ın Büyük İmamı Dr. Al Ahmed Al Tayeb,  Amerikan yazar ve fizikçi Dr. Michio Kaku ve Rusya Parlamentosu başkanı Valentina Matviyenko birer konuşma yaptı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Okap bilersiňiz  Ýewro 2020: 13-nji iýundaky duşuşyklary
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar