Türkmenistan Dış Politikasına ilişkin veriler

Bugün Türkmenistan’da diplomatlar günü kutlandı. Bununla ilgili Türkmenistan’ın Dışişleri Bakanlığının Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde sergi ve uluslararası konferans düzenlendi. Türkmenistan Devlet Başkanı “ Tarafsız Türkmenistan’ın dış politikası: Barış ve kalkınma için İşbirliği” konulu Uluslararası konferansa katılanlara kutlama mesajını gönderdi.

İşte Türkmen Liderinin kutlama mesajında yer alan Türkmenistan dış politikasına ilişkin bazı veriler:

 • Türkmenistan günümüzde 142 devlet ile diplomatik ilişkiler yürütmektedir.
 • Türkmenistan günümüzde 44 önemli uluslararası kuruluşa üyedir.
 • Türkmenistan diplomatları günümüzde, Asya’nın, Avrupa’nın, Amerika’nın ve dünyanın birkaç noktasında faaliyet göstermektedir.
 • Türkmenistan dış politikasında “Tarafsızlık politikası” önemli bir işleve sahiptir.
 • BM Genel Kurulu 12 Aralık 1995 ve 3 Haziran 2015 tarihinde Türkmenistan’ın  Tarafsızlığını tasdik etti.
 • 2 Şubat 2017 yılında BM Genel Kurulu 12 Aralık tarihini Uluslararası Tarafsızlık günü olarak ilan etti.
 • Türkmenistan 2017-2023 yılları için Dış politika belgesi kabul edildi.
 • Türkmenistan Dış politikasında, enerji güvenliği, su arzı, çevre ve ekoloji, ulaşım önemli alanlar olarak öne çıkmaktadır.
 • Türkmenistan özellikle, BM, AGIT, İslam İşbirliği Teşkilatı, Bağlantısızlar hareketi gibi kurumlarla işbirliği geliştirmektedir.
 • Türkmenistan özellikle, IMF, Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi dev finans kuruluşları ile işbirliğini daha da geliştirecektir.
 • Türkmenistan, BM Mülteciler Komiserliği, Uluslararası Migrasyon İdaresi, Uluslararası Kırmızı Haç idaresi ve insancıl alanda faaliyette bulunan diğer kurumlarla da işbirliğini daha da geliştirecektir.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar