Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Yeni Kitabı Tanıtıldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un kaleme aldığı ‘Barış müziği, kardeşlik ve dostluk müziği’ isimli yeni kitabının tanıtım töreni gerçekleştirildi. Türkmenistan’ın Bağımsızlığı’nın 25.yıldönümü arefesinde yayınlanan kitapda, Türkmenlerin büyük ozanı Şükür bahşinin hayatı anlatılıyor.

Başkent Aşkabat’taki Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, hükümet üyeleri, bakanlar, kültür ve sanat dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda Türkmen vatandaşı katıldı.

Tanıtım töreninde gerçekleştirilen konuşmalarda, Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un yeni eserinde ozanların Türkmen kültüründe ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladığını ifade ettiler.

Sayın Devlet Başkanı kaleme aldığı bu eseri ile kültür ve sanatın dünya barışına önemli katkı sağladığını tüm dünyaya duyuruyor. Eserden örnek getirilen bazı parçalarda Türkmen ozanı ağabeyini düşmandan kurtarmak için eline silah yerine Türkmenlerin milli saz aleti olan dutarını alarak, örnek bir davranış sergilediği belirtiliyor.

Türkmenistan Devlet Basımevi tarafından yayınlanan bu kitap birçok fotoğraflar ile zengin bir görünüme sahiptir. Kitapta, Türkmen ressamlarının çizdiği tablolar, yönetmen Mansur Bulatov’un çekimini gerçekleştirdiği Şükür bahşi filminden bazı resimler yerleşdirildi.

Tanıtım töreni, Türkmenistan’ın önde gelen sanatçılarının sahne aldığı konser programı ile son buldu.

Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar