TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Türkmen halkına mesajı

Sevgili vatandaşlar!

Biz 2018 yılını Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun kalbi yılı olarak ilan ettik. Bu sene ekonomi ve sosyal alanlarda Türkmen devletinin ve toplumunun diğer alanlarda bizim kabul ettiğimiz ulusal programların başarılı bir şekilde hayata geçirildiği dönem olacaktır.

Bizim İç ve dış politikamızın yaratmak, her yönüyle işbirliği ve açıklık ilkelerine dayalı olduğunu belirtmek isterim. Bizim siyasetimiz devletin temellerini güçlendirmeye, hızlı ekonomik kalkınmayı sağlamaya ve yerli halkın refahını geliştirmeye odaklanmıştır. Ayrıca, ülkemizin dünya arenasındaki itibarını daha da yükseltmeye, çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütler ile eşitlik ve karşılıklı çıkara dayalı işbirliğini genişletmeye yöneliktir.

Türkmenistan’ın günümüzde yüksek uluslararası saygınlığa sahip bir ülke olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ülkemizin girişimiyle bölge ve dünya çapında önemli enerji ve ulaştırma projeleri başarılı bir şekilde hayata geçirilmektedir.

Ülkemizin politikası Birleşmiş Milletler tarafından büyük destek görmektedir. Son yıllarda Türkmen devletinin enerji güvenliği ve sürdürülebilir ulaştırma alanındaki kararları BM Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Türkmenistan kendi ortakları ile birlikte hayata geçirdiği projeler daha kapsamlı ticari ve ekonomik münasebetleri tesis etmenin önemli koşulunu oluşturmaktadır. Bu projeler dünya barışına, istikrarına ve güvenliğine olumlu etki sağlamaktadır. Tüm dünyada bu projelerin büyük bir öneme sahip olduğunu anlayışla karşılamaktalar. Bu girişimlerin dünya topluluğunun büyük takdirine ve desteğine sahip olması önemlidir. 

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin olağan toplantısında 8 Mart 2018 tarihinde Afganistan’da uluslararası çabaları desteklemek ile ilgili kararın oybirliğiyle kabul edilmesini büyük bir gururlar belirtmek isterim.

BM’nin önemli kurumlarından olan Güvenlik Konseyi’nin bu önemli kararında bizim ülkemizin Afganistan’ın sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan projelerine özellikle yer verilmiştir.

Özellikle, Güvenlik Konseyi ileri sürülen girişimlerin temelinde bölgede ekonomik işbirliğinin pekiştirilmesi konusunda bundan sonra da yapılacakları destekledi ve bütün ülkeleri bu alanda gerekli çalışmaların yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Bu girişimlerin kapsamında şu projeler bulunmaktadır:

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı, Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye (Lapis Lazuli) transit, ticaret ve ulaşım koridorunun kurulması anlaşması, Türkmenistan’dan Afganistan’a doğru demir yol inşası projeleri yer almaktadır.

Bilindiği gibi, biz Aralık 2015 senesinde Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı projesini hayata geçirmeye başladık. Geçenlerde ise, bu hattın Afgan kısmının inşasına start verdik. Aynı zamanda Türkmenistan-Afganistan-Pakistan elektrik ve fiber optik hatlarının inşaat çalışmalarına başladık.

Ülkemiz ulaştırma alanında da büyük işler yapmaktadır. Bizim ülkemiz Afgan halkına yardım olarak 2 tane yeni demir yolu; Kerki-Imamnazar-Akina ve Serhetabat-Turgundi demiryolunu kurarak, hizmete açtık.

BM Güvenlik Konseyi, bu kapsamlı çalışmaları göz önünde bulundurarak, kabul ettiği kararda, tüm ilgili tarafları güvenli koşullar sağlamak ve yukarıda belirtilen projeler ve anlaşmaların pratik uygulaması için etkili işbirliğini teşvik etmeye çağırdı.

Değerli vatandaşlar!

BM Güvenlik Konseyi’nin 8 Mart tarihinde kabul eden kararı Türkmenistan’ın seçtiği tarafsızlığa dayanan dış politikasının doğruluğunun ve temeli olduğunun kanıtıdır. Ayrıca, bu belge dış politikamızın evrensel barış ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olduğunu açıkça göstermektedir.

Bu Karar, Türkmenistan'ın Orta Asya ve komşu bölgelerinde geniş çaplı uluslararası işbirliğini güçlendirmedeki başarılarının tanınmasıdır. Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen karar, Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler ‘in önemli bir ortağı olarak konumunu ve otoritesini daha da güçlendirmektedir.

Bu belge bize en büyük uluslararası örgüt ile ortak uzun vadeli planları ve stratejileri hayata geçirme fırsatı sunuyor.

Ýene-de okaň

Biržada nebit önümleri uly isleg bildirilýär

Türkmenistanyň Astrahandaky logistika merkezi Merkezi Aziýanyň Russiýa deňiz çykalgasy bolar

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjan Rumyniýa tebigy gaz iberer

Ata Watan Eserleri

Teswirle