Türkmenistan Devlet Başkanı, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ı Kabul Etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı kabul etti. Devlet Başkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede, Bakan Ahmet Arslan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek, Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkmenistan ile olan kardeşlik ve dostane münasebetlerine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, aynı zamanda Türkmenistan’ın Türkiye ile olan münasebetlerine değer verdiklerini kaydederek, son yıllarda iki ülke ilişkilerinin yeni seviyelere ulaştığını belirtti. Türkmenistan Devlet Başkanı, iki ülke ilişkilerinin son sürat gelişmesinde Türkmen ve Türk halklarının arasındaki tarihi ve kültürel bağların büyük rol oynadığını ifade etti.

Söz konusu kabulde, taraflar iki ülkenin coğrafi konumu itibariyle ulaştırma alanındaki işbirliği alanlarını değerlendirdi. Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ulaştırma sektöründeki verimli işbirliğinin  küresel anlamda büyük önem arzettiğini kaydetti. Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney yönünde ulaştırma koridorlarının kurulması için bütün imkanlara sahip olduklarını söyledi.

Devlet Başkanı, Aşkabat’ta Kasım ayında Ulaştırma konulu Uluslararası Konferansın düzenleneceğini ve söz konusu foruma Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkililerini de davet etti.

Türk işadamlarının Türkmenistan’daki kapsamlı sosyo-ekonomik kalkınma programının hayata geçirilmesi için büyük katkı sağladığını kaydeden Bakan Ahmet Arslan, Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için verdiği destekden dolayı teşekkür etti.

 

Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı – Kaynak gösterilmeden yayınlanamaz

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar