Türkmenistan Devlet Başkanı Türkmen Sporcuları Ödüllendirdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 3-8 Eylül 2016 tarihlerinde Kırgızistan’ın Issyk Göl’ünde bulunan Çolpan-ata kentinde düzenlenen 2. Dünya Göçebe Oyunları’nda madalya kazanan Türkmen sporcuları ödüllendirdi. Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, sporcuların kazandığı başarısından hem de Türkmenistan’ı en üst seviyede temsil ettikleri için teşekkür ederek, 15 sporcuya lüks arabaların anahtarını törenle takdim etti.

Ödül töreni, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın güney kısmında Köpetdağ’daki 8 kilometre uzunluğundaki Sağlık yolunun başlangıç noktasında gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde tören alanına gelen Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov yaptığı konuşmada, Türkmenistan’da sporun geliştirilmesine büyük önem verdildiğini ve bunun sonucunda Türkmenistanlı sporcuların uluslararası spor müsabakalarında ülkesini temsil etme imkanına sahip olduğunu belirtti.

Türkmenistan’ın spor alanındaki başarılı çalışmaları sayesinde 2017 yılında Aşkabat’ta Orta Asya bölgesinde ilk defa bir uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Sayın Devlet Başkanı, Eylül 2017’de yapılacak 5.Kapalı Salon ve Savaş Sanatı Oyunları’nda da Türkmen sporcularının başarılı olacaklarına inandıklarını kaydetti.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Asya oyunlarının en üst seviyede organize etmek için Aşkabat’ta 5 milyar dolarlık ciddi bir yatırım yapıldığını, dev Olimpiyat Kompleksi’nin inşa edildiğini ve 30’a yakın tesisi barındıran bu Olimpiyat Köyü’nde spor müsabakalarının dünyaya yayılması için bütün imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 2. Dünya Göçebe Oyunları’nda Türkmenistan’ı en iyi şekilde temsil eden ‘Galkınış’ atlı grubuna 30 bin dolar para hediye takdim etti. Ardından, madalya kazanan sporcuların ödülleri verildi.

Ödül törenine, Asya spor muhabirlerinin günü dolayısıyla Aşkabat’ta düzenlenen 5. Asya Oyunları’nın tanıtımının yapılmasını öngören Uluslararası Medya Forumu için gelen heyet de katıldı.

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, tören tamamlandıktan sonra Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları ile bisiklet ile yoluna devam etti.

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar