Türkmenistan Devlet Başkanı, Türk işadamlarını kabul etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Bağımsızlık Bayramı arefesinde ülkesinde faaliyet gösteren Türk şirket yetkilileri ile görüştü. Sayın Devlet Başkanı, dün Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve Polimeks şirketi Başkanı Erol Tabanca’yı ve bugün ise Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcağı ayrı ayrı kabul etti. 

Türk işadamları Sayın Devlet Başkanı’nı Bağımsızlık Bayramı ile kutlayarak, Türkmenistan’ın elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını ve bu ülkedeki kalkınma programında yer aldıklarını için mutlu olduklarını kaydetti.

Sayın Devlet Başkanı, Türkmenistan ile Türkiye ilişkilerinin çok eskilere dayandığını belirterek, Türk şirketleri ile işbirliğinin arttırılmasına önem verdiklerini belirtti. Devlet Başkanı ayrıca, Türk şirketlerinin Türkmenistan’daki kalkınma programına aktif katıldıklarını için teşekkür etti.

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Türk işadamları, başkanlığını yaptığı şirketlerin Türkmenistan’daki projeleri hakkında bilgi verdi. Çalık Holding Başkanı, Balkan vilayetindeki gübre fabrikası ve Mari Devlet Elektrik Santrali kapsamında inşa edilmekte olan buhar ve gaz türbinli santral projesindeki çalışmalardaki son durumu ile ilgili sunum yaptı. Polimeks şirketi Başkanı ise, Aşkabat’ta inşa ettikleri Olimpiyat Kompleksi projesi hakkında bilgilendirdi.  Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı ise, doğal gazdan benzin üretmek konusunda yürütülen proje hakkında bilgi verdi.

Sayın Devlet Başkanı, projelerde son teknolojilerin kullanılmasını vurgulayarak, inşaat çalışmalarının zamanında ve kaliteli bir biçimde yapılmasını istedi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar