Türkmenistan Belarus basınını yalanladı Türkmenistan bütün yükümlülüklerini tam yerine getiriyor

Bugün Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un talimatı üzerine Türkmenistan Hükümeti’nin yetkili üyeleri, Aşkabat’ta ziyarette bulunan Belarus Başbakan Yardımcısı Anatoly Kalinin başkanlığındaki heyet ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konuları geniş yelpazede değerlendirildi.

Taraflar özellikle, Belarus şirketlerinin Türkmenistan’da gerçekleştirdiği projelerde gelinen durumu ele aldılar. Bu alanda en büyük proje, Belarus’un Belgorhimprom şirketi tarafından inşası devam eden Garlık maden yatağı projesidir.

 

Bu bağlamda, Türkmenistan tarafı Belarus şirketinin sözleşme yükümlülüklerini tam yerine getirmediği için endişelerini iletti. Projenin inşasında geçikmelerin yaşandığı somut bilgiler ile teyit edildi.

 

Buna ek olarak, Türkmenistan devlet kurumlarının tekrarlanan taleplerine rağmen, Belarus tarafı henüz milyonlarca dolar ve projelerin daha ileri özelliklerinin değerinde teçhizat parçalarının teslim zamanlaması hakkında bilgi sunmamıştır. Ayrıca, Belarus şirketi tarafından projede çalışan Türkmen vatandaşlarının maaşlarının gecikmeli olarak ödendiği belirtildi.

 

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Belarus Başbakan Yardımcısına Belarus ve diğer basın organlarında Türkmenistan tarafının sözleşme gereğince finans konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki haberlerin çıktığı iletildi. Türkmenistan Hükümeti, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Belarus şirketi tarafından yapılan işler doğrultusunda gerekli belgelerin zamanında hazırlanmadığı kaydedildi.

 

Bu doğrultuda, Türkmenistan Hükümeti Garlık madencilik ve işleme tesisinin zamanında ve başarılı bir şekilde tamamlanması için Belarus tarafından acil önlemlerin alınması konusunda gereğinin yapılması iletildi.

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar