Türkmenistan Bakanlar Kurulu Toplandı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ülkenin gündemindeki ana konular değerlendirildi. Ülkede önümüzdeki hafta başında 3 gün Nevruz Bayramı kutlanacak. Türkmenistan’da Milli Bahar Bayramı olarak kutlanan Uluslararası Nevruz Bayramı devlet seviyesinde bu defa Mari vilayetinde kutlanacak. Vilayetteki dev Ak Öy binası etrafında düzenlenecek etkinlikler ile bahar bayramı sevinci yaşanacak.

Bu nedenle, Devlet Başkanı toplantının başında Türkmenistan halkının Bahar Bayramı ile tebrik ederek, 20 Mart Pazartesi çalışma gününü 19 Mart Pazar gününe aldı ve ülke halkının 3 gün tatil yapmasına imkân sağladı.

Bakanlar Kurulu’nda öne çıkan başlıklar şöyle;

SERBEST EKONOMİK BÖLGELER KURULACAK

Türkmenistan’da 2023 yılına kadar serbest ekonomik bölgelerin oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Maden kaynaklarının rasyonel kullanımı, ihracat potansiyelinin arttırılması, son modern teknolojilerin ve yabancı yatırımların çekilmesi için serbest bölgelerin oluşturulması öngörülmektedir.

Küresel ekonomik ilişkilerde serbest ekonomik bölgeler hızlı ekonomik büyümede önemli rol oynamaktadır.

AŞKABAT-TÜRKMENBAŞI YÜKSEK HIZLI OTOBAN

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ı Hazar Denizi’nin kıyısındaki Türkmenbaşı şehrine bağlayacak yüksek hızlı otobanın projesi hazırlanmaktadır. Yeni otoban Aşkabat-Daşoğuz karayolunun 24.kilometresinden başlayacak. Otoban Ahal vilayetinin Gökdepe ve Baharlı ilçelerinden, Balkan vilayetinin Serdar, Bereket ilçeleri ve Balkanabat şehirlerinden geçecek. 

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Otoban boyunca 7 yol kavşakları, servis istasyonları, dinlenme merkezleri, mağazalar, restoranlar, açık ve kapalı otoparkları, otelleri, Karakum nehrinin üzerinden karayolu köprüsü ve diğer tesisler inşa edilecek. Otoban üzerinde etüt çalışmaları gerçekleştirildi ve proje ülkenin iklim şartları gözetilerek hazırlanacak.

Bunun yanı sıra Serahs ilçesinde Tecen nehri üzerinde otomobil köprüsü inşa edilmektedir. 15 metre genişliğinde 96 metre uzunluğundaki köprü Türkmenistan ile İran arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına katkı sağlayacak. Köprü inşasında önemli mesafe alındı. Köprü günde 2 bin araca hizmet verecek kapasitede olacak. Ayrıca, 105 kilometre uzunluğundaki Aşkabat-Tecen karayolunda yenileme çalışmaları hızlandırıldı.

AVAZA’DA SPOR BAYRAMI

7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Hazar’ın kıyısındaki Avaza turizm bölgesinde kongre ve sergi düzenlenecek.  ‘Asya Oyunları 2017: Barış ve ilerleme yararına uluslararası spor işbirliği’ konulu kongrede 5.Asya Oyunları tanıtılacak.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar