Türkmenistan Bakanlar Kurulu Toplandı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Genel olarak her haftanın Cuma günü düzenlenen Bakanlar Kurulu’nda ülkenin önemli iç ve dış siyaseti değerlendirildi ve bir dizi kararlara imza atıldı. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları kendi alanlarındaki yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısında öne çıkan bazı konu başlıkları şu şekilde;

  • Awaza turizm bölgesindeki otellerin yönetiminin verimliliğini arttırmak amacıyla bir dizi çalışmalar yapılıyor.  Türkmenistan Merkez Bankası’na ait olan Hazına otelini özelleştirilmesi ile ilgili hazırlanan tasarı sunuldu. Otelin ülkedeki bankaların kurucuları olarak faaliyet göstermesi öngörülmektedir.
  • Türkmenistan’ın Hazar Denizi’nin kıyısında önemli bir turizm merkezi kuruyor. 2007 yılında başlatılan Avaza turizm bölgesi hâlihazırda dünyanın önemli turizm destinasyonlarının biri haline dönüştü. Bu bölgede çok sayıda otel, dinlenme tesisleri, yat kulüpleri faaliyet gösteriyor. Avaza projesi için Hazar Denizi kıyısındaki 26 kilometre uzayan sahilde 5 bin hektar alan ayrıldı. Proje kapsamında modern otellerin yanı sıra sağlık merkezleri, spor tesisleri, villalar, pansiyonlar, iş merkezleri, çocuk dinlenme kampları, dinlenme tesisleri ve kültürel merkezlerin kurulması devam edecek.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı, bir önceki toplantıda turizm sektörünün ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyleyerek, Türkmenistan’da bu sektörün faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve ülkeye daha fazla yabancı turist çekilmesi için çalışma yapılmasını istemişti.
  • Türk Çalık Enerji şirketi tarafından inşa edilmekte olan Mari Devlet Elektrik Santralindeki çalışmalar değerlendirildi. 1574 Mwt elektrik üretilmesi beklenen ve ülkenin en büyük elektrik santrallerinden birisi olacak Mari Devlet Elektrik Santralinde çalışacak kişilerin yurtdışında eğitim görmesi için bütün imkânlar sağlandı. Bu tesiste çalışacak işçiler Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir grup Fransa, İsviçre ve İtalya’da çalışma ziyaretinde bulundu. Bu ülkelerdeki doğalgaz türbinlerini üreten fabrikalar gezildi ve bu alandaki çalışmalar öğrenildi.

Türkmenistan Enerji Bakanlığı’na bağlı Türkmenenergo devlet kurumunun siparişi üzerine yıllık 1.574 MW gücündeki üretim kapasitesine sahip elektrik santrali, Çalık Holding’in bünyesindeki Çalık Enerji şirketi tarafından inşa edilmektedir.  Temmuz 2015 tarihinde temeli atılan elektrik santralinde her sene 12,6 milyar kilovat-saat elektrik üretilmesi hedeflenmektedir. Elektrik üretimi için sadece doğalgaz kullanılmayıp, aynı zamanda buhardan da istifade edilecek.

  • Bu ay içerisinde Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin kuruluşunun 9.yılı kutlanacak. Bu nedenle 17-18 Mart tarihlerinde Türkmen firmalarının fuarı düzenlenecek. Fuarda Türkmenistan’da her alanda faaliyet gösteren Türkmen firmalar kendi ürünlerini tanıtacak. Devlet tarafından özel sektöre büyük bir destek verilmektedir. Türkmen firmaların ürettiği ürünlerin yurtdışına ihraç edilmesi için yapılacak sözleşmelerin kolaylaştırılması yönünde bir dizi çalışmalar yapıldı.
  • Türkmenistan Devlet Tıp Üniversitesi bünyesinde son modern teknoloji ile donatılmış Diş Eğitim ve Üretim Merkezi ve Göz Hastalıkları Klinik Merkezi’nin açılması hedeflenmektedir. Bu sağlık merkezleri bu alanda tecrübeli yeni genç doktorların yetiştirilmesine imkân sağlayacak. Diş Kliniği Almanya’nın Sirona şirketinin tıbbi cihazları ile donatıldı ve diğer Avrupa ülkelerinden getirilen cihazlar yerleştirildi. Göz Kliniğinde ise Almanya’nın, Çek Cumhuriyeti’nin ve diğer ülkelerin son teknoloji kullanıldı.
  • Türkmenistan’da 2016 yılı Mirasa saygı ve ülkeyi kalkındırma yılı olarak ilan edilmişti. Bu nedenle bu sene Milli Bahar Bayramı da olarak adlandırılan Nevruz Bayramı ve 2016 yılının tamamlanmasıyla ilgili Mari vilayetindeki Ak Öyde büyük törenler düzenlenecek. 21 Mart tarihinde yapılacak törenler büyük bir katılım bekleniyor.  
  • Türkmenistan’da geçtiğimiz günlerde Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in ziyareti kapsamında Orta Asya’nın en büyük nehri olan Amuderya’nın üzerinde demiryolu ve karayolu köprüleri açıldı. Bu tarihi açılışlar dolayısıyla 7 Mart tarihini Ulaştırma sektörünün çalışanlarının günü olarak ilan edilmesi hedeflenmektedir. Bununla ilgili Türkmenistan Meclisi bir çalışma yapacak ve önümüzdeki Bakanlar Kurulu’nda sunacak.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar