Türkmenistan Bakanlar Kurulu Toplandı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması, uluslararası işbirliği konuları değerlendirildi.

Ekonomiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Beşimmurat Hocamammedov, değerli metallerden oluşan devlet ödüllerinin yurtdışına çıkarılmasına yönelik hazırlanan projenin tasarısını sundu. Ayrıca, Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen enerji ve çevre alanında doğal kaynakların verimli kullanılması konusundaki işbirliği hakkında bilgi verdi.

Devlet Başkanı, devlet ödüllerinin yurtdışına çıkarılmasına yönelik projeyi onayladı ve Avrupa Birliği ile enerji ve çevre alanındaki işbirliğinin devam ettirilmesi yönünde ilgili yetkililere talimatta bulundu.

Türkmen Lider, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Yağşıgeldi Kakayev’in 2030 yılına kadar petrolgaz sektörünün kalkınma programı kapsamında yürütülen çalışmalar yönündeki sunumuyla ilgili bu alanda yurtdışına ihraç edilebilinecek ürünlerin çeşitlendirilmesi konusunda talimatta bulundu. 

Tarımdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Bazarov, tarım sanayi sektöründeki çalışmalar, buğday ve pamuk ekim dönemindeki mevsimlik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sanayiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Ereşov tekstil sektörü ve ipekçilik alanındaki çalışmalardan bahsetti. Türkmen Lider, ipekçilik sektöründe çalışanları desteklenmesi konusunda talimatta bulundu.

Türkmenistan’da 2017 yılında 2 bin 30 ton ipek kozası hazırlanacak. Bunun 155 tonu Ahal vilayeti, 25 tonu Balkan vilayeti, 485 tonu Daşoğuz vilayeti, 960 tonu Lebap vilayeti ve 405 tonu Mari vilayetinde hazırlanması hedeflenmektedir.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı D.Amangeldiyev, ülkede yeni inşa edilecek köprünün projesini hazırlanan gösteriler ile sundu.

Köprünün inşaat yeri hakkında bilgi verilmezken, yeni projenin komşu ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin, yük ve yolcu taşımacılığının güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Yeni karayolu köprüsü özel betonarme yapılardan inşa edilecektir.

Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

Türkmenistan modern ulaşım altyapısını güçlendirerek, yeni lojistik merkezlerinin ve uluslararası transit koridorlarının oluşturulması için girişimlerde bulunuyor.

Ulaştırmadan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı B.Annameredov, Türkmenistan Acil Durumlar Devlet Komitesi’nin 2017 yılı için Eylem Planı ile tasarıyı sundu. Türkmen Lider, bu kararı imzalayarak, bu alandaki faaliyetlerin her zaman denetim altında tutulmasını istedi.

Spor, Eğitim ve Sağlıktan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Saparadurdu Toylıyev, Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları kapsamında 16-30 Nisan tarihlerinde yapılacak Halter ile kickboks dalında Asya Şampiyonası ve uluslararası yüzme turnuvasına yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi. 

Bu uluslararası turnuvalara 40 ülkeden 800 sporcu katılacak. Bu yarışlar Asya Oyunları için inşa edilen Olimpiyat Köyünün spor tesislerinin de test edilmesi hedeflenmektedir.

 

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Enerji Şartı Konferansı’nın Başkanlığı için hazırlanan faaliyet raporunu sundu.

Türkmenistan Enerji Şartı Konferansı kapsamında yurtdışında bir dizi etkinlikleri düzenlemeyi hedeflemektedir. Aşkabat başta olmak üzere Brüksel, New York, Pekin, Hong Kong ve Tahran’da uluslararası forumlar düzenlenecek. Ayrıca, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Enerji Şartı kurumunun merkez ofisinde 10 tane çeşitli toplantılar organize edilecek.

Bunun yanı sıra Türkmenistan ve yurtdışında medya forumlar, basın kuruluşları ile konferanslar, toplantılar ve seminler düzenlenecek.

Türkmenistan’ın Enerji Şartı Konferansı’nın başkanlığı için özel web sitesi de hazırlanıyor. İnternet sitesinde uluslararası enerji alanındaki işbirliğine yönelik haber çalışmaları yer alacak.

Okap bilersiňiz  G-7 ýurtlary sanjym paýlar

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar