Türkmenistan Bakanlar Kurulu: Ocak-Şubat Ayları Değerlendirildi

 Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ocak-Şubat 2017 senesinde ülke genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Devlet Başkanı, ülke ekonomisinin dinamik bir şekilde kalkındığını kaydetti. Yeni hükümetin kurulduğunu ifade eden Türkmen Lider, Ocak-Şubat ayları itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 6,2 oranda büyüdüğünü söyledi. Tarımda yüzde 7,8, ticarette yüzde 16,9, ulaşımda ve iletişimde yüzde 14,2 ve hizmet sektöründe yüzde 10,3 oranda büyüme rakamlarına ulaşıldı.

Ülke genelinde 48 milyar dolar tutarında çok sayıda çeşitli binaların ve tesislerin inşası devam ediyor. Bunun 17 milyar dolarını Türkmen firmaları gerçekleştiriyor. Bu alanda 2016 yılına kıyasla yüzde 20 oranda bir artış görüldü.

Türkmenistan’da sözkonusu dönemde perakende ticaret hacmi 2016 yılında aynı dönemine göre yüzde 17.1 oranında artmıştır. Büyük ve orta ölçekli işletmelere maaşlar yüzde 9,6 oranında arttı.

Üretim, sosyal ve kültürel tesislerin yapımı sürüyor. Tüm finansman kaynaklar ile yapılan yatırımların hacmi 3,9 milyar manat olarak gerçekleşti.

Türkmenistan köylerin geliştirilmesine yönelik ulusal program kapsamında 512,4 kilometrelik mühendislik ve iletişim ağları, 27,1 bin metrekare konut inşa edildi ve 63 sosyal amaçlı tesisin, 28 su ve kanalizasyon tesisin, 763,4 bin metrekare konutun inşası devam ediyor. Bunlara aktarılan yatırım miktarı 156,6 milyon manat oldu.

Bunun yanı sıra Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattının inşası devam ediyor. Prejenin Afganistan kısmında etüt çalışmaları başladı.

Önümüzdeki hafta 7 Mart tarihinde Türkmenistan doğusundaki Lebap vilayetinde bölgenin en büyük nehri Amuderya’nın üzerinde inşa edilen Türkmenabat-Farap demiryol köprüsünün açılması bekleniyor. 

Okap bilersiňiz  Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

Ocak-Şubat döneminde Türkmenistan Hammadde Borsası’nda 3,4 milyar manat değerinde 1674 sözleşme imzalandı.

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği tarafından 80 milyon manat değerinde sanayi ürünleri üretildi. Bu alanda yüzde 38,9 oranında artış görüldü. 120 milyon manat değerilnde tarım ve gıda ürünleri üretilerek, yüzde 38,1 oranda bir büyüme görüldü.

2017 yılının ilk 2 ayında ülkede 34 yurtiçi ve 21 toplu spor etkinlikleri düzenlendi. Türkmen sporcular 22 uluslararası turnuva katılarak, 59 altın, 34 gümüş ve 43 bronz olmak üzere toplam 136 madalya kazandı.

Devlet Başkanı, dünyada turizm sektörünün en karlı bir sektör olduğunu kaydederek, bu alanda yeni çalışmalar yapmasını istedi.

2017 yılının 2 ayında Türkmenistan’a Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 64 yabancı heyet geldi. Bu dönemde 120 Türkmen heyeti yurtdışına gönderildi. Yabancı ortaklar ile 19 konferans düzenlendi ve 7 anlaşma imzalandı.

6-7 Mart tarihlerinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Türkmenistan’ı ziyaret edeceği açıklandı.

Bunun yanı sıra bu sene 25 Mart’ta Ahal, Lebap ve Mari vilayetlerinde, 29 Mart tarihinde Daşoğuz vilayetinde pamuk ekimine izin verildi. Ayrıca, 18 Mart tarihinde ülke genelinde toplu yeşillendirme kampanyasının yapılması kararlaştırıldı.

Devlet Başkanı ayrıca, Türkmenistan’ın Belçika’daki Büyükelçisi Ata Serdarov’u Avrupa Birliği’ndeki Türkmenistan temsilcisi görevine atadı.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary

Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar