Türkmenistan – Avrasya ulaştırma koridorlarının stratejik kavşağı

Türkmenistan, 26-27 Kasım 2016 tarihinde 1.Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ulaştırma sektörüne yönelik ilk defa kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilecek organizasyona, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki-moon başkanlığında üst düzey heyetler iştirak edecek.

Söz konusu konferans öncesinde Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (BDT) ve bu örgüte üye ülkelerin bazılarında ‘Türkmenistan – Avrasya ulaştırma koridorlarının stratejik kavşağı’ konulu seminerler düzenlendi. BDT’nin merkez binasının bulunduğu Belarus başkenti Minsk kentindeki toplantıda, örgüte üye ülke temsilcilerine Türkmenistan’ın ulaştırma sektöründeki işbirliğine yönelik teklifleri ve önerileri konusunda bilgi verildi.

Ayrıca, Minsk kentinde Türkmenistan’ın Belarus Büyükelçiliği’nin öncülüğünde bu ülkede bulunan yabancı diplomatlar için de ayrı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda da, Türkmenistan’ın uluslararası ulaştırma koridorlarının oluşturulması ve onların güvenliğinin sağlanması yönündeki çabaları anlatıldı.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Global Ulaştırma Konferansı’nın öncesinde Kazakistan’ın Aktau kentinde de bölgesel ulaştırma sektörünün geleceğine yönelik bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantıda, Türkmenistan’ın komşuları ile birlikte dev bölgesel projelere imza atıldığından bahsedildi. Bu konuda, Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu projesinden bahsedildi. Bu projenin 3 ülkenin çabalarıyla başarılı bir şekilde hayata geçirildiği ifade edildi.

Türkmenistan’daki Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleştirilecek konferansa, dünyanın çok sayıda ülkesinden devlet başkanları, başbakanlar, ilgili bakanlar düzeyinde heyetlerin gelmesi bekleniyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Eriksen hemmeleri gorkuzdy, Russiýa ýeňildi
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar